ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE FĂRĂ EIM

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE FĂRĂ EIM
 
 
CNCF”CFR” SA – SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ, titular al proiectului „LUCRĂRI DE REABILITARE POD CF KM 3+889 LINIA CF 412 APAHIDA – BAIA MARE ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia Regională pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, de a nu solicita efectuarea  evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul „LUCRĂRI DE REABILITARE POD CF KM 3+889 LINIA CF 412 APAHIDA – BAIA MARE ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”, propus a fi amplasat în localitatea Apahida, zona km CF 3+889, linia CF 412 Apahida – Baia Mare, între staţiile CFR Apahida – Jucu.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi între orele  8.30-16.30 şi vineri între orele 8.30-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://arpmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
 
 
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content