COMUNICAT DE PRESĂ‚ 07.01.2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Direcţia Generală Informare Publică şi Comunicare  
 
 

 

În data de 30 noiembrie 2008 s-a semnat un nou contract de AsistenÈ›ă Tehnică, finanÈ›at prin Programul PHARE 2006, în vederea pregătirii lucrărilor de modernizare pentru 16 staÈ›ii de cale ferată situate în municipii reÈ™edinÈ›ă de judeÈ›. StaÈ›iile incluse în acest program sunt: Giurgiu OraÈ™, Alexandria, Slatina, PiteÈ™ti, Râmnicu Vâlcea, ReÈ™iÈ›a Sud, Sfântu Gheorghe, Târgu MureÈ™, Vaslui, BotoÈ™ani, Piatra NeamÈ›, BistriÈ›a, Zalău, Brăila, CălăraÈ™i È™i Slobozia.

Valoarea contractului este de 4.010.000 euro, fără TVA, reprezentând 75% fonduri nerambursabile PHARE (3.007.500 euro) È™i 25% cofinanÈ›are naÈ›ională (1.002.500 euro).

Obiectivul proiectului vizează realizarea documentaÈ›iilor necesare lucrărilor de modernizare a staÈ›iilor de cale ferată constând în: analiza situaÈ›iei existente, previzionarea dezvoltării pentru fiecare staÈ›ie de cale ferată, definirea alternativelor de modernizare, elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, detaliilor de execuÈ›ie È™i a documentaÈ›iile de atribuire pentru contractele de lucrări È™i supervizare.

Beneficiarul acestui proiect este Compania NaÈ›ională de Căi Ferate „CFR” S.A. iar Autoritatea de Implementare este Ministerul Transporturilor. Calitatea de Prestator este deţinută de asocierea RomCapital Invest – Consis Proiect – ISPCF – Proiect CF, liderul asocierii fiind RomCapital Invest.

Termenul de finalizare a proiectului este 30 noiembrie 2009.

Date identificare proiect: PHARE RO 2006/018-147.04.03, Nr. SEAP 59869/29.07.2008.  
 

Persoane de contact:

Carmen CRECI, Director Direcţia Monitorizare, Ministerul Transporturilor:e-mail carmen.creci@mt.ro,

fax 319.61.78

Carmen ROȘU, Director OPCP, Ministerul Economiei şi Finanţelor, cfcu.phare@mfinante.ro    

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content