COMUNICAT DE PRESĂ 09.01.2014

Timp de lectură: 3 minute

SERVICIUL COMUNICARE                                                        Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR: 122312/122905

Nr:1/2/8/09.01.2014

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Bucureşti, 09 ianuarie 2014

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA informează că neregulile semnalate în Raportul Corpului de Control al MT cu privire la dispariţia unor vagoane din parcul centralizat al companiei, fac obiectul unor dosare aflate deja pe rolul instanţelor, fiind deficienţe înregistrate de companie în perioada 2003-2004.

CNCF CFR SA a înaintat încă din anul 2012 sesizări organelor abilitate de control şi a deschis procese pentru neregulile semnalate în situaţia electronică a parcului centralizat de vagoane, speţe care se află în faza de recurs sau în anchetă.

Reamintim faptul că, verificareaevidenţei electronice a parcului centralizat de material rulant al CNCF CFR SAse face prin inventarieri anuale, în baza unei Dispoziţii Comune semnată de societăţi desprinse din fosta SNCFR (respectiv SNTFM CFR Marfă SA, CNCF CFR SA şi SAAF SA), întrucât vagoanele sunt puse în circulaţie pe întreaga reţea de cale ferată, ele nefiind mijloace fixe staţionare permanent şi/sau înregistrate în gestiunea unei persoane, majoritatea fiind identificate şi inventariate anual în locaţii diferite.

De asemenea, urmare acţiunii proprii de inventariere a parcului centralizat de material rulant, acţiune efectuată de reprezentanţii CFR SA în anul 2012, a rezultat că peste 900 de vagoane sunt deja în litigiu. Este vorba despre vagoanele care nu au fost preluate cu procese verbale de către CFR SA, încă din anii 2003/2004, data emiterii Ordinelor MTCT, deoarece nu au fost găsite pe teren, dar introduse eronat în sistemul electronic al parcului centralizat de material rulant al companiei (în această speţă, compania are deja două acţiuni deschise pe rolul instanţelor, acţiuni aflate în faza de recurs); vagoane sustrase pentru care s-au transmis sesizări organelor de anchetă şi vagoane care nefiind fizic identificate pe teren nu au putut fi inventariate, urmând ca astfel de situaţii să fie actualizate în baza de date electronică.

Actuala conducere a CFR SA sprijină orice demers întreprins de organele abilitate şi va lua toate măsurile legale ce se impun pentru recuperarea prejudiciului şi pentru clarificarea şi soluţionarea procesului de inventariere a parcului centralizat de material rulantal companiei.

Referitor la situaţia financiară, vă reamintim că, prin măsurile operaţionale adoptate pe termen scurt de actualul management al companiei (numit în aprilie 2013), CNCF CFR SA şi-a achitat deja toate datoriile pe care le înregistra la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale (somaj, sănătate şi CAS), iar rezultatul operaţional (EBITDA) realizat de companie la 30 noiembrie 2013 a fost cu 31,2% mai mare (166,1 mil. lei), faţă de cel realizat la 31 martie 2013 (126,5 mil. lei).

În ceea ce priveşte capitolul arierate, acestea s-au redus cu 26,5% faţă de cele înregistrate la 31 martie 2013, iar creanţele au scăzut cu 26,9%, comparativ de cele înregistrate la sfârşitul trimestrului I 2013.

De asemenea, CFR SA şi-a îndeplinit toate cele 37 de condiţionalităţi scadente în anul 2013, prevăzute în Acordul de Împrumut BERD 44.271, şi-a respectat angajamentele asumate în faţa instituţiilor financiare internaţionale şi s-a încadrat în ţintele prevăzute pentru anul 2013 în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content