COMUNICAT DE PRESĂ‚ 10.09.2010

 

Nr. 1/2/473/09.09.2010
 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regionala CF Galaţi, organizează licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea „Refacere terasament şi execuţie dig de apărare linia 504 Adjud – Siculeni, între staţiile Ghimeş – Lunca de Mijloc, km 112+550-112+65,” (expertizare, proiectare şi execuţie).
Durata de execuţie a lucrării va fi de 30 de zile de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimata a achiziţiei este de 3.225.800lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 27.09.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Galaţi.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 107648/09.09.2010.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content