COMUNICAT DE PRESĂ‚ 12.11.2010

 

Nr. 1/2/590/12.11.2010
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
12.11.2010
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regionala CF Iaşi, organizează licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea „Lucrări de implementare a cerinţelor Schengen în punctele de trecere a frontierei pentru staţia CF Fălciu” (proiectare şi execuţie).
Durata de execuţie a lucrării va fi de 90 de zile de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 60% pentru preţ, 30% pentru componenta financiară şi 10% pentru durata de execuţie.
Valoarea estimata a achiziţiei este de 8.233.232lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 02.12.2010, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 111305/12.11.2010.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content