COMUNICAT DE PRESĂ‚ 14.08.2012

Timp de lectură: 3 minute

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ‚ DE CĂ‚I FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873
Tel: 004-(021) 319 24 00 Fax: 004-(021) 319 24 01, CFR 122001
OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 301
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/253/14.08.2012
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
Implemetarea sistemului ERTMS/GSM-R pe Coridorul IV paneuropean
Bucureşti, 14 august 2012
Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA informează că următoarele firme au
depus oferte în cadrul licitaţiei din 13 august a.c., pentru atribuirea contractului
„Lucrări de execuţie instalaţii de semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică
şi Centrul de Control Operaţional Simeria”, aferent secţiunii CF Simeria – Coşlariu –
Sighişoara:
– Ofertant: THALES SYSTEM ROMANIA
– Asocierea BOMBARDIER Germania – SC HUAWEI Technologies SRL – SC
REMARUL 16 Februarie – SC SPIACT CRAIOVA;
– Asocierea SC ALSTOM TRANSPORT SA – SC ALCATEL LUCENT ROMÂNIA
SRL – SC PAS 97 SRL
Valoarea estimată a contractului este de 530.497.199 RON fără TVA, iar perioada de
valabilitate va fi de 64 de luni de la data atribuirii contractului. Sursa de finanţare este
asigurată din fonduri de coeziune nerambursabile de la Comisia Europeană în proporţie de
85% şi contribuţia de la bugetul de stat în proporţie de 15%.
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic cu o
pondere de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică.
Vă reamintim că anul trecut au fost încheiate 4 contracte, în valoare totală de
3.108.918.646,98 lei (fără TVA), pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe
secţiunea CF Simeria – Coşlariu – Sighişoara, astfel:
Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R,
centralizare electronică), pe tronsonul Vinţu de Jos – Coşlariu (secţiunea CoşlariuSimeria), pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km
Valoare (fără TVA) – 766.924.828,85 LEI
Perioada de execuţie: 30 luni – 24 luni garanţie
Contractor: IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A
Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R,
centralizare electronică), tronsonul Sighişoara – Aţel (secţiunea Coşlariu – Sighişoara)
Valoare (fără TVA) – 872.643.737,73 LEI
Perioada de execuție: 36 luni + 24 luni garanție
Contractor: Asocierea FCC CONSTRUCCIÓN SA – ALPINE Bau GmbH – SC
AZVI SA
Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R,
Centralizarea electronică) pe tronsonul Aţel – Micăsasa (secţiunea Coşlariu – Sighişoara)
pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h
Valoare (fără TVA) – 747.497.929,80 LEI
Perioada de execuție: 36 luni + 24 luni garanție
 
Contractor: Asocierea formată din FCC CONSTRUCCION S.A. – ALPINE BAU
GmbH – AZVI S.A. – S.C. STRACO GRUP S.R.L
Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R,
Centralizarea electronică) pe tronsonul Micăsasa – Coşlariu (secţiunea Coşlariu –
Sighişoara), pentru circulaÈ›ia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.
Valoare (fără TVA) – 721.852.150,60 LEI
Perioada de execuţie: 36 luni + 24 luni garanţie
Contractor: Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME
(AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY SA.
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA va asigura, prin lucrările de modernizare şi
reabilitare demarate, alinierea infrastructurii feroviare din România la paramentri tehnici şi
operaţionali de nivel european. Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor de modernizare
şi reabilitare înseamnă nu numai creşterea siguranţei circulaţiei pe calea ferată şi viteze
sporite, dar şi asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare publice româneşti cu
infrastructura şi sistemele de transport europene. Totodată, se va simţi şi un impact pozitiv
asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide
dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.
 
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content