COMUNICAT DE PRESĂ‚ 17.08.2012

Timp de lectură: 2 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/258/17.08.2012
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
Lucrări pentru ridicarea restricţiilor de viteză pe calea ferată, în valoare de
1.730.211,48 lei
 
Bucureşti, 17 august 2012
 
Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează în luna septembrie licitaţie
 
deschisă pentru lucrări de reparaţii în vederea ridicării restricţiilor de viteză şi
 
creşterea vitezei de circulaţie, pe şapte intervale de staţie, aflate pe raza de activitate a
 
Sucursalei CREIR Galaţi. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1.730.211,48 lei,
 
fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
 
Lucrările de reparaţii curente, care au ca principal scop ridicarea restricţiilor şi sporirea
 
vitezei de circulaţie a trenurilor, se vor desfăşura în şapte loturi, pe următoarele intervale de
 
staţie:
 
LOT I: în staţiile Inoteşti şi Cilibia
 
LOT II: între staţiile Barboşi Călători – Șendreni (firul I), km 309+850-304+700
 
LOT III: între staţiile Barboşi Călători – Șendreni (firul II), km 309+850-304+700
 
LOT IV: între staţiile Barboşi Călători – Barboşi Port, km 0+000 – 4+700
 
LOT V: între staţiile Cireşu – Făurei (firul II), km 10+700 – 12+500
 
LOT VI: între staţiile Tg Ocna – Dofteana, km 54+872 – 55+042, în Tunel Salina
 
LOT VII: între staţiile Oneşti – Tg Ocna km 41+000 – 42+000
 
Durata de valabilitate a contractului este de 3 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire
 
este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.730.211,48 lei, fără TVA,
 
iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru
 
primirea ofertelor este 03.09.2012, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în
 
aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei CREIR CF Galaţi.
 
 
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului
 
de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul
 
Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 138150.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează
 
infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la
 
libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în
 
condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content