COMUNICAT DE PRESĂ‚ 22.08.2012

Timp de lectură: 2 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/263/22.08.2012
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
1178 de locuinţe de serviciu, aflate în proprietatea privată a companiei, vor putea fi
cumpărate de chiriaşi
 
Bucureşti, 22 august 2012
 
CNCF “CFR” SA va vinde 1178 de locuinţe de serviciu, aflate în proprietatea privată a
 
companiei.
 
Locuinţele de serviciu se află în clădiri proprietate a C.N.C.F.”CFR” S.A., situate în zona
 
staţiilor de cale ferată, halte, puncte de oprire etc., şi sunt ocupate de chiriaşi în baza unor
 
contracte de închiriere, încheiate cu cele 8 regionale de cale ferată.
 
Preţul este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 244/2011, pentru modificarea
 
art.16 din Legea 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite
 
din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care stabileşte
 
faptul că “valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un
 
expert autorizat, în condiţiile legii”.
 
Vânzarea locuinţelor de serviciu poate demara doar la solicitarea fermă scrisă a titularului
 
care ocupă imobilul în baza contractului de închiriere.
 
Adoptarea acestei măsuri va contribui la creşterea veniturilor companiei, în conformitate cu
 
ţintele prevăzute în acordul semnat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional şi
 
Comisia Europeană.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura
 
feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a
 
persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice,
 
eficiente şi de siguranţă.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content