COMUNICAT DE PRESĂ‚ 24.06.2009

Timp de lectură: 4 minute

 

Ziua Europeană de Conştientizare a Trecerilor la Nivel cu Calea Ferată 
 

      Anual, în Europa, cel puţin 600 de oameni sunt victime în accidente produse la nivel cu calea ferată. 95% din aceste accidente sunt cauzate de neatenţia la volan a conducătorilor auto.

      Sectorul feroviar şi cel rutier organizează împreună, la nivel European, pe data de 25 iunie Ziua Pan-Europeană de Conştientizare a Trecerilor la Nivel cu Calea Ferată, cu scopul de a-i convinge pe participanţii la trafic că aceste accidente pot fi evitate dacă se respectă regulile de circulaţie la/în jurul trecerilor la nivel cu calea ferată.

      Ziua Europeană pentru Promovarea Siguraţei la Trecerile la Nivel se axează pe măsuri educaţionale şi pe promovarea siguranţei la/în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată. Mesajul comun al acestui eveniment este: "Stop accidentelor! O Europă pentru Treceri la Nivel mai Sigure!"

      Proiectul implică sectoarul feroviar şi pe cel rutier, agenţii guvernamentale, administratori de infrastructură şi departamente de poliţie din peste 27 de ţări, inclusiv ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană, asociaţii feroviare europene şi internaţionale (CER, EIM si UIC), Forumul European pentru Trecerile la Nivel (ELCF), Consiliul European pentru Siguranţa în Transport (ETSC), Agenţia Feroviară Europeană (ERA), precum şi Comisia Europeana.

      Ziua Europeană de Conştientizare a Trecerilor la Nivel cu Calea Ferată reprezintă un angajament comun ca urmare a semnării Cartei Europene a Siguranţei Rutiere care impune sectorului rutier şi celui feroviar să întreprindă acţiuni ample cu privire la creşterea gradului de conştientizare publică a pericolului pe care îl constituie comportamentul riscant la trecerile la nivel cu calea ferată.

      Pe data de 20 martie a.c. organizaţiile rutiere şi feroviare şi-au confirmat responsabilitatea comună cu privire la abordarea acestui aspect şi au semnat Carta Europeană a Siguranţei Rutiere. Carta reprezintă o iniţiativă a Uniunii Europene, iar printre obiectivele acesteia se numără desfăşurarea unor acţiuni concrete, evaluarea rezultatelor şi creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii de a reduce numărul de accidente de trafic şi victime prin schimbul de informaţii cu privire la cele mai bune practici referitoare la siguranţa de trafic în Europa, în timp ce conferă o dimensiune europeană iniţiativelor individuale şi colective. Această iniţiativă a fost este susţinută de Antonio Tajani, vicepreşedinte şi comisar pentru Transport care a afirmat: „Siguranţa rutieră este o prioritate pentru Comisia Europeană. Convingerea mea personală este că iniţiativele de acest tip trebuie încurajate. Sunt sigur că activităţile similare Zilei Europene de Conştientizare a Trecerilor la Nivel cu Calea Ferată vor contribui la îmbunătăţirea siguranţei la trecerile la nivel cu calea ferată.”

      Puteţi găsi informaţii detaliate cu privire la cele mai bune practici şi la materialele educative concepute pentru a pune în evidenţă aspectul legat de comportamentul riscant la şi în jurul trecerilor la nivel cu calea ferată pe pagina de internet dedicată aspectelor legate de trecerile la nivel cu calea ferată www.levelcrossing.net.

      Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA are în derulare programul SAFTY – Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române -, finanţat din fonduri PHARE, una din componentele acestui program fiind analiza tehnică a situaţiei existente la trecerile la nivel şi definirea unui pachet de investiţii care să cuprindă cele mai eficiente măsuri pentru reducerea la minim a riscului de accidente la trecerile la nivel, cum ar fi:

      – instalarea de dispozitive automatizate de anunţare a trenurilor la trecerile la nivel care nu sunt echipate cu instalaţii de semnalizare automată;

      – instalarea de bariere cu 4 semicumpene;

      – implementarea de sisteme de supraveghere video;

      – inserare de spatii de separaţie pentru a evita trecerea în zigzag a vehiculelor;

      – desfăşurarea unei campanii de responsabilizare a conducătorilor auto prin mijloacele mass-media.

      În ultimii trei ani, la nivel naţional, au fost înregistrate 3.463 de cazuri de lovire a semicumpenelor la instalaţiile de avertizare a apropierii trenurilor, din cauza indisciplinei participanţilor la traficul rutier.

      De asemenea, vă informăm că în anul 2008, din cauza neatenţiei participanţilor la trafic, dar şi din cauza ignorării semnalizării la trecerile la nivel cu calea ferată s-au înregistrat 167 loviri a autovehiculelor rutiere de către materialul rulant, iar în trimestrul I al anului 2009 s-au înregistrat 28 loviri a autovehiculelor rutiere de către materialul rulant.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content