COMUNICAT DE PRESĂ‚ 24.08.2010

 

Nr. 1/2/449/24.08.2010
 
 
Anunţ licitaţie
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Constanţa, cu sediul înAleea Albăstrelelor nr. 10, localitatea Constanţa, cod postal 900132, organizează licitaţia deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea Reparaţie tunel pasaj inferior km 224+883 linia 800 Bucureşti – Constanţa (proiectare+execuţie).
Durata de execuţie a lucrării va fi de 90 de zile de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 150.000lei fără TVA.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 09.09.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Constanţa, cu sediul înAleea Albăstrelelor nr. 10, localitatea Constanţa.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 106689.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content