COMUNICAT DE PRESĂ‚ 26.06.2012

Timp de lectură: 2 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/203/26.06.2012
 
 
Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CREIR Cluj,
 
organizează licitaţie deschisă pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la linia
 
de cale ferată, în vederea ridicării restricţiilor de viteză şi creşterea vitezei de circulaţie,
 
pe cinci intervale de staţie (grupate în loturi), aflate pe raza de activitate a Regionalei
 
CF Cluj.
 
Lucrările de reparaţii curente, care au ca principal scop ridicarea restricţiilor şi sporirea
 
vitezei de circulaţie a trenurilor, se vor desfăşura în cinci loturi, pe următoarele intervale de
 
staţie:
 
LOT I: în staţiile Aleşd şi Telechiu, km 620+133-627+000
 
LOT II: în staţiile Oradea şi Ep. Bihor, km 655+135-658+714
 
LOT III: în staţiile Monor şi Râpa de Jos, km 29+545-39+469
 
LOT IV: în staţia Sărăţel, km 49+100-49+920
 
LOT V: în staţiile Dej Călători şi Gherla, km 43+600-45+600
 
Durata de valabilitate a contractului este de 120 de zile de la atribuire, iar criteriul de atribuire
 
este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.532.258 lei fără TVA, sursa
 
de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea
 
ofertelor este 10.07.2012, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la
 
ora 11.00, la sediul Sucursalei CREIR CF Cluj.
 
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului
 
de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul
 
Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 136552.
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează
 
infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la
 
libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în
 
condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content