COMUNICAT DE PRESĂ 29.04.2014

Timp de lectură: 3 minute

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Servciul Relaţii Mass-Media                                          Tel/Fax: 0213177438 Tel.CFR 122 312; 122905

Nr.7/3/114/29.04.2014

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Bucureşti, 29 aprilie 2014

 

Luni, 28 aprilie 2014, la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, a avut loc deschiderea ofertelor pentru atribuirea contractului „Lucrări de reabilitare poduri şi podeţe de cale ferată pe raza Regionalelor Braşov, Constanţa şi Timişoara”.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 67.264.420lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proporţie de 85% şi din fonduri de la Bugetul de Stat, în proporţie de 15%.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a primit 9 oferte de la firme româneşti şi străine pentru lucrările de reabilitare a celor 7 poduri şi 5 podeţe, aflate pe raza regionalelor de cale ferată Braşov, Constanţa şi Timişoara, care se vor realiza pe trei loturi:

  • lotul I (Braşov)1 pod (linia CF Deda – Războieni, km 320+221) şi 2 podeţe (linia CF Braşov – Deda, km 109+065 şi linia CF Braşov – Podu Olt, km 58+037)
  • lotul II (Constanţa)2 poduri (linia CF Constanţa – Mangalia, km 225+169 şi la km 228+895) şi 2 podeţe (linia CF Constanţa – Mangalia, km 252+597 şi la km 250+416)
  • lotul III (Timişoara)4 poduri (linia CF Simeria – Livezeni, km 72+569, şi la km 36+673, linia CF Ilia – Lugoj, km 5+403 şi la km 3+724) şi 1 podeţ (linia CF Ilia – Lugoj, km 12+255).

 

Lot 1 – Lucrări de reabilitare poduri şi podeţe de cale ferată pe raza Regionalei CF Braşov

 

Nr.crt

Ofertant

1

SC PROIECT CONSULT SRL

2

BILFINGER Baugesellschaft m.b.H

3

Asocierea SC CONFER GROUP SRL- SC RADARIA SRL

2

SC VEST CONSTRUCT BRAȘOV

5

Asocierea SC ARCADA COMPANY SA-SC COMPANIA CONSTRUCŢII FEROVIARE SA

6

SC EUROPAN PROD SA   asociat cu SC METABET

 

Lot 2 –Lucrări de reabilitare poduri şi podeţe de cale ferată pe raza Regionalei CF Constanţa

 

Nr.crt

Ofertant

1

BILFINGER Baugesellschaft m.b.H

2

SC SOPMET SA

3

Asocierea SC DARIA CONST- SC COMPANIA CONSTRUCŢII FEROVIARE SA   

4

SC EUROPAN PROD SA

5

Asocierea SC METABET CF SA-CONSAL TRADE SRL-SC ELCOMEX IEA SA

 

Lot 3 –Lucrări de reabilitare poduri şi podeţe de cale ferată pe raza Regionalei CF Timişoara

 

Nr.crt

Ofertant

1

SC PROIECT CONSULT SRL

2

BILFINGER Baugesellschaft m.b.H

3

Asocierea SC CONFER GROUP SRL- SC RADARIA SRL

4

SC VEST CONSTRUCT BRAȘOV

5

Asocierea SC DARIA CONST – SC COMPANIA CONSTRUCŢII FEROVIARE SA   

6

Asocierea SC METABET- SC EUROPAN PROD SA

 

Valoarea estimată a contractelor pentru fiecare lot este de 31.071.810 lei fără TVAlotul I, 9.872.560 lei fără TVA – lotul II şi 26.320.050 lei fără TVA – lotul III, iar perioada de valabilitate va fi de 36 de lunipentru loturile I şi III, respectiv 21 de luni pentru lotul II, de la data atribuirii contractului. Criteriul de atribuire estepreţul cel mai scăzut.

În perioada următoare reprezentanţii comisiei vor analiza ofertele depuse de cei 9 operatori economici.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA va asigura prin lucrările de modernizare şi reabilitare demarate alinierea infrastructurii feroviare din România la paramentri tehnici şi operaţionali de nivel european. Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor de modernizare şi reabilitare înseamnă nu numai creşterea siguranţei circulaţiei pe calea ferată şi viteze sporite, dar şi asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare publice româneşti cu infrastructura şi sistemele de transport europene.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Şef serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content