Etapa incadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare…

 Etapa incadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare

adecvată pentru tronsonul Brasov-Sighisoara

 

 

ANUNŢ PUBLIC

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA Bucureşti, titular al

proiectului: “Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria,

componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia

trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul de cale

ferată : Braşov – Sighişoara”

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de

încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurilor de evaluare

a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, propus a

fi amplasat pe teritoriul judeţelor Braşov, Covasna, Harghita,

Mureş.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o

fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, Sibiu str.

Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni–joi, orele 8-

16,30, vineri 8-14, precum şi la adresa de internet a APM Sibiu

https://apmsb.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la

proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data

publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2013.

 

Publicul interest poate depune propuneri în ceea ce

priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra

mediului la sediul APM Sibiu, Sibiu str. Hipodromului nr.

2A, judeţul Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail

office@apmsb.anpm.ro , în termen de 10 zile de la data publicării

prezentului anunţ, până la data de 30.03.2013.

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content