Inchiriere secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile – 14.03.

 Vă aducem la cunoştinţă că în data 14.03.2013 ora 10 00 la BRM va avea loc procedura de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea secţiilor de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile organizată în conformitate cu prevederile HG 643/2011.

Vă transmitem următoarele date suplimentare:

– organizatorul licitaţiei -BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI;

– procedura – licitaţie publică cu strigare;

– perioada de valabilitate a contractului – 4 ani;

– locul organizării şedinţei de licitaţie – sediul BRM, str. Buzeşti nr.50-52, etaj 7 sector 1, telefon:021 317 47 45, fax: 021 317 28 78.

 -criteriul de selecţie/criteriul de atribuire  –  „oferta cu cel mai mare preţ” .

– termenul limită pentru depunerea ofertelor – 14.03.2013 ora 9 00;

– data deschiderii şedinţei de licitaţiei – 14.03.2013 ora 1000;

Anexat vă transmitem invitatia BRM.

Persoana de contact de la CNCF „CFR” SA este Hropaciov Lorena – Direcţia Comercială – Serviciul Achiziţii Publice Surse Proprii şi Buget de Stat, telefon 021/319.24.33, telefon CF 122306, 122305

 

download anunt BRM

Skip to content