Intocmire a documentatiilor cadastrale si inscrierea in Cartea Funciara a bunurilor ce apartin domeniului public al statului, aflate in administrarea MT si concesionate catre CNCF CFR SA pentru entitati cadastrale situate pe raza SRCF Galati si de evaluar

Skip to content