Întocmirea documentațiilor pentru obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparţin infrastructurii feroviare private a CNCF CFR SA de pe raza SRCF Galaţi, evaluarea acestora la valoarea de piaţă şi întabularea

Skip to content