Licitatie inchiriere spatii si terenuri – 21.02.2014

Timp de lectură: 29 minute

Nr.6.2 /520–S/03.02.2014

COMPANIA  NATIONALA CAI FERATE „C.F.R.” S.A.

SUCURSALA C.R.E.I.R. CF IASI – Divizia Patrimoniu

sediul: Iasi, Piata Garii nr.1, cod 700090

organizeaza licitatie publica, deschisa, cu strigare,

in Sala de Consiliu a Suc.C.R.E.I.R.CF din Iasi, Piata Garii nr.1, corp A, et.2

vineri, 21 februarie 2014 ora 11,00

pentru INCHIRIEREA de LOCATII (SPATII si TERENURI) catre agenti economici

dupa cum urmeaza:

1.statia cf BACAU etaj (7), spatiu suprafata 21,66mp, destinatia “Birouri”, pret minim pornire 21,00lei/mp/luna+TVA

2.statia cf BACAU etaj (8), spatiu suprafata 21,66mp, destinatia “Birouri”, pret minim pornire 21,00lei/mp/luna+TVA

3.statia cf BACAU, spatiu suprafata 14,08mp, destinatia “Desf.prod.alimentare”, pret minim pornire 24,27lei/mp/luna+TVA

4.statia cf BACAU, spatiu suprafata 14,08mp, destinatia “Desf.prod.alimentare”, pret minim pornire 24,27lei/mp/luna+TVA

5.statia cf BACAU, spatiu suprafata 144,67mp, destinatia “Activ.com., Prest.servicii, Birouri”, pret minim pornire 18,20lei/mp/luna+TVA

6.statia cf BACAU etaj (1), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Presa carte”, pret minim pornire 22,64lei/mp/luna+TVA

7.statia cf BACAU etaj (2), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Parfumerie cadouri”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

8.statia cf BACAU etaj (3), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Produse aliment.nealiment”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

9.statia cf BACAU etaj (4), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Produse aliment.nealiment”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

10.statia cf BACAU etaj (5), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Fast food”, pret minim pornire 23,88lei/mp/luna+TVA

11.statia cf BACAU etaj (6), spatiu suprafata 454,74mp, destinatia “Restaurant”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

12.statia cf BACAU portic (11), spatiu suprafata 4,73mp, destinatia “Produse patiserie”, pret minim pornire 22,64lei/mp/luna+TVA

13.statia cf BACAU, spatiu suprafata 421,00mp, destinatia “Activitati comerciale sau Prest.servicii sau Depozit”, pret minim pornire 12,14lei/mp/luna+TVA

14.statia cf BACAU, spatiu suprafata 5,36mp, destinatia “Presa carte”, pret minim pornire 29,40lei/mp/luna+TVA

15.statia cf BACAU, spatiu suprafata 41,90mp, destinatia ”Birou”, pret minim pornire 13,50lei/mp/luna+TVA

16.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,20mp, destinatia “Panouri publ.8 buc. 0,7mx1m cu fata dubla”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

17.statia cf BACAU, spatiu suprafata 153,25mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 6,21lei/mp/luna+TVA

18.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,55mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 38,30lei/mp/luna+TVA

19.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,55mp, destinatia “Activit.com.”, pret minim pornire 38,30lei/mp/luna+TVA

20.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,55mp, destinatia “Activit.com.”, pret minim pornire 38,30lei/mp/luna+TVA

21.statia cf BACAU, spatiu suprafata 111,22mp, destinatia “Alim.publica”, pret minim pornire 31,58lei/mp/luna+TVA

22.statia cf BACAU, spatiu suprafata 13,84mp, destinatia “Laborator tehnica dentara+ Grup sanitar”, pret minim pornire 30,60lei/mp/luna+TVA

23.statia cf BACAU, spatiu suprafata 51,75mp, destinatia “Cab.medical, Birou”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

24.statia cf BACAU, teren suprafata 896,60mp cu posibilit.de parcelare, destinatia “Restaurant+parcare+teren sport sau Depozit-showroom+parcare sau Prestari servicii”, pret minim pornire 9,85lei/mp/luna+TVA

25.statia cf BACAU, teren suprafata totala 140,00mp din care: 55,00mp destinatia “Vulcanizare”, pret minim pornire 9,80lei/mp/luna+TVA, 21,00mp destinatia “Birou”, pret minim pornire 9,80lei/mp/luna+TVA si 64,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,80lei/mp/luna+TVA

26.statia cf BACAU, teren suprafata 3,50mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

27.statia cf BACAU, teren suprafata totala 2.016,00mp din care: 1.504,00mp destinatia “Teren sport”, pret minim pornire 3,15lei/mp/luna+TVA, 96,00mp destinatia “Vestiar”, pret minim de pornire 3,15lei/mp/luna+TVA, 336,00mp destinatia “Parcare+acces”, pret minim de pornire 3,15lei/mp/luna+TVA si 80,00mp destinatia “Bar-Cafe”, pret minim pornire 18,20lei/mp/luna+TVA

28.statia cf BACAU, teren suprafata 254,50mp, destinatia “Parcare+ acces”, pret minim pornire 3,15lei/mp/luna+TVA

29.statia cf BACAU, teren suprafata 7,00mp, destinatia “Activ.comerciale”, pret minim pornire 21,70lei/mp/luna+TVA

30.statia cf BACAU, teren suprafata 7,00mp, destinatia “Activ.comerciale”, pret minim pornire 21,70lei/mp/luna+TVA

31.statia cf BACAU, teren suprafata 362,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,61lei/mp/luna+TVA

32.statia cf BACAU km302+876, teren suprafata 3.400,00mp, destinatia “Cale acces, depozit incarcare-descarcare”, pret minim pornire 1,65lei/mp/luna+TVA

33.statia cf BACAU, teren suprafata totala 4,50mp din care: 4,00mp destinatia ”Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA si 0,50mp destinatia “Dependinte”, pret minim pornire 4,05lei/mp/luna+TVA

34.statia cf BACAU, teren suprafata 33,00mp, destinatia “Prestari servicii+ Parcare”, pret minim pornire 23,20lei/mp/luna+TVA

35.statia cf BACAU, teren suprafata 4.500,00mp destinatia “Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 9,85lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit, Teren_sport” pret minim pornire 3,30lei/mp/luna+TVA

36.statia cf BICAZ, teren suprafata 76,00mp, destinatia “Prestari servicii+ Cale acces”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

37.statia cf BICAZ, teren suprafata 220,00mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,90lei/mp/luna+TVA

38.statia cf BICAZ, teren suprafata 300,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,19lei/mp/luna+TVA

39.statia cf BICAZ, teren suprafata 440,00mp, destinatia “Depozit+ Parcare”, pret minim pornire 2,11lei/mp/luna+TVA

40.statia cf BICAZ, teren suprafata 52,00mp, destinatia “Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 8,70lei/mp/luna+TVA

41.statia cf BICAZ, teren suprafata 72,00mp, destinatia “Depozit mat.constructii”, pret minim pornire 2,50lei/mp/luna+TVA

42.statia cf BICAZ, teren suprafata 26,70mp, destinatia “Prestari servicii si cale acces”, pret minim pornire 13,65lei/mp/luna+TVA

43.statia cf BIRLAD, spatiu suprafata 33,00mp, destinatia “Magazie/Dep.”, pret minim pornire 9,85lei/mp/luna+TVA

44.statia cf BIRLAD, spatiu suprafata 12,25mp, destinatia “Cab.medical+ Birou”, pret minim pornire 12,48lei/mp/luna+TVA

45.statia cf BIRLAD, spatiu suprafata 9,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

46.statia cf BIRLAD, spatiu suprafata 8,78mp, destinatia “Desfacere prod.alim.si nealim.”, pret minim pornire 44,40lei/mp/luna+TVA

47.statia cf BIRLAD, teren suprafata 550,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Prest.serv., Productie, Parcare”, pret minim pornire 3,29lei/mp/luna+TVA

48.statia cf BIRLAD, teren suprafata 80,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

49.statia cf BIRLAD, teren suprafata 12,00mp, destinatia “Vulcanizare”, pret minim pornire 5,58lei/mp/luna+TVA

50.statia cf BIRLAD, teren suprafata 2,10mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

51.statia cf BIRLAD, teren suprafata 11,25mp, destinatia “Desf.produse alim.si nealim.”, pret minim pornire 18,23lei/mp/luna+TVA

52.statia cf BIRLAD, teren suprafata 4,00mp, destinatia “Desf.produse alim.si nealim.”, pret minim pornire 18,23lei/mp/luna+TVA

53.statia cf BIRLAD, teren suprafata 7,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

54.statia cf BIRLAD, teren suprafata totala 47,90mp din care: 36,90mp destinatia “Bufet+ Depozit”, pret minim pornire 20,66lei/mp/luna+TVA si 11,00mp destinatia “Terasa in per.01.05-30.09 a fiecarui an din contract”, pret minim pornire 20,66lei/mp/luna+TVA

55.statia cf BISTRITA NEAMT, locatia suprafata totala 280,00mp din care: 80,00mp spatiu destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,83lei/mp/luna+TVA si 200,00mp teren destinatia “Parcare+ Cale acces”, pret minim pornire 1,10lei/mp/luna+TVA

56.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 67,20mp, destinatia “Camera pt.ambalare=17,6mp; Depozit=31mp; Birou=17mp; Gr.sanitar=1,6mp”, pret minim pornire 11,55lei/mp/luna+TVA

57.statia cf BOTOSANI, teren suprafata 8,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

58.statia cf CACICA, teren suprafata 100,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,50lei/mp/luna+TVA

59.statia cf CIMPULUNG EST, spatiu suprafata totala 27,00mp din care: 21,00mp destinatia “Bar”, pret minim pornire 18,23lei/mp/luna+TVA si 6,00mp destinatia “Magazie”, pret minim pornire 4,05lei/mp/luna+TVA

60.statia cf CIMPULUNG EST, spatiu suprafata 316,86mp, destinatia “Prest.serv., Depozit”, pret minim pornire 9,50lei/mp/luna+TVA

61.statia cf CIMPULUNG EST, spatiu suprafata 30,18mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

62.statia cf CIMPULUNG EST, teren suprafata 24,00mp, destinatia “Pilon+ stilp comunicatii”, pret minim pornire 62,78lei/mp/luna+TVA

63.statia cf CIMPULUNG EST, teren suprafata 1.750,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,05lei/mp/luna+TVA

64.statia cf CIMPULUNG MOLD., locatia suprafata totala 132,76mp din care: 50,60mp spatiu destinatia “Depozit”, pret minim pornire 6,69lei/mp/luna+TVA, 22,16mp spatiu destinatia “Birou”, pret minim pornire 15,03lei/mp/luna+TVA, 39,00mp teren destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,67lei/mp/luna+TVA si 21,00mp teren destinatia “Cale acces”, pret minim pornire 1,43lei/mp/luna+TVA

65.statia cf CIMPULUNG MOLD., spatiu suprafata 61,10mp, destinatia “Activitati comerciale, Restaurant”, pret minim pornire 20,70lei/mp/luna+TVA

66.statia cf CIMPULUNG MOLD., teren suprafata totala 260,00mp din care: 60,00mp destinatia “Prestari servicii”, pret minim pornire 5,25lei/mp/luna+TVA si 200,00mp destinatia “Parcare+ acces”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

67.statia cf CIMPULUNG MOLD., teren suprafata 6,00mp, destinatia “Activitati comerciale”, pret minim pornire 14,58lei/mp/luna+TVA

68.statia cf CIMPULUNG MOLD., teren suprafata 3,00mp, destinatia “Activitati comerciale (fast food)”, pret minim pornire 14,58lei/mp/luna+TVA

69.statia cf CIUREA, teren suprafata 510,00mp, destinatia “Depozit, Activitati comerciale, Prest.serv., Productie”, pret minim pornire 2,63lei/mp/luna+TVA

70.statia cf CIUREA, teren suprafata totala 69,20mp din care: 56,20mp destinatia “Desf.PAN=7,2mp+ Terasa(01.05-30.09)=49mp”, pret minim pornire 9,41lei/mp/luna+TVA si 13,00mp destinatia “Magazie”, pret minim pornire 3,92lei/mp/luna+TVA

71.statia cf CORNI, spatiu suprafata totala 21,21mp din care: 10,00mp destinatia “Desfacere Prod.Al.si Neal.”, pret minim pornire 5,11lei/mp/luna+TVA, 4,41mp destinatia “Vinzare bilete cf”, pret minim pornire 2,12lei/mp/luna+TVA si 6,80mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,12lei/mp/luna+TVA

72.statia cf COSNA, teren suprafata 100,00mp, destinatia “Dep.mat.lemnos”, pret minim pornire 2,99lei/mp/luna+TVA

73.statia cf CRASNA clad.statie, spatiu suprafata totala 40,00mp din care: 20,00mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 15,05lei/mp/luna+TVA si 20,00mp destinatia “Depozit/Magazie”, pret minim de pornire 15,05lei/mp/luna+TVA

74.statia cf CRISTESTI JIJIA, spatiu suprafata 15,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 15,43lei/mp/luna+TVA

75.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 1.435,00mp, destinatia “Depozit+ prest.serv.”, pret minim pornire 1,79lei/mp/luna+TVA

76.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 5.000,00mp, destinatia “Depozit deseuri metal”, pret minim pornire 1,32lei/mp/luna+TVA

77.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 765,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,03lei/mp/luna+TVA

78.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 160,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,00lei/mp/luna+TVA

79.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 420,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,00lei/mp/luna+TVA

80.statia cf DOLHASCA, spatiu suprafata 19,00mp, destinatia “Bufet”, pret minim pornire 24,84lei/mp/luna+TVA

81.statia cf DOLHASCA, teren suprafata totala 23,10mp din care: 19,50mp destinatia „Bufet”, pret minim pornire 18,70lei/mp/luna+TVA si 3,60mp destinatia „Depozit”, pret minim pornire 7,85lei/mp/luna+TVA

82.statia cf DOLHASCA, teren suprafata totala 18,90mp din care: 13,00mp destinatia „Desf.PAN”, pret minim pornire 17,15lei/mp/luna+TVA si 5,90mp destinatia „Depozit”, pret minim pornire 7,85lei/mp/luna+TVA

83.statia cf DORNESTI, spatiu suprafata 17,80mp, destinatia „Birou”, pret minim pornire 13,50lei/mp/luna+TVA

84.statia cf FUNDU MOLDOVEI, spatiu suprafata 47,55mp, destinatia “Laborator procesare produse lactate+ depozit” pret minim pornire 2,84lei/mp/luna+TVA

85.statia cf GHIDIGENI, spatiu suprafata 24,00mp, destinatia “Depozit” pret minim pornire 3,60lei/mp/luna+TVA

86.statia cf GRADINITA, teren suprafata 400,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,50lei/mp/luna+TVA

87.statia cf GURA HUMORULUI ORAS, spatiu suprafata 120,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 9,74lei/mp/luna+TVA

88.statia cf GURA HUMORULUI ORAS, spatiu suprafata 25,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 9,74lei/mp/luna+TVA

89.statia cf GURA PUTNEI, teren suprafata 26,00mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 3,75lei/mp/luna+TVA

90.statia cf HALAUCESTI, teren suprafata 796,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,47lei/mp/luna+TVA

91.statia cf HUSI, teren suprafata 1.000,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,25lei/mp/luna+TVA

92.statia cf IACOBENI, teren suprafata totala 19,40mp din care: 14,80mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 8,35lei/mp/luna+TVA si 4,60mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,55lei/mp/luna+TVA

93.statia cf IASI, spatiu suprafata totala 120,04mp din care: 75,80mp destinatia “Birouri”, pret minim pornire 15,75lei/mp/luna+TVA, 40,94mp destinatia “Hol+casa scarii”, pret minim pornire 13,30lei/mp/luna+TVA si 3,30mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 13,30lei/mp/luna+TVA

94.statia cf IASI corp B p7, spatiu suprafata 30,25mp, destinatia “Bagaje de mina”, pret minim pornire 13,50lei/mp/luna+TVA

95.statia cf IASI km.75+650, spatiu suprafata 0,66mp, destinatia “Publicitate (caseta luminoasa portret”, pret minim pornire 59,50lei/mp/luna+TVA

96.statia cf IASI km.75+650, spatiu suprafata 0,66mp, destinatia “Publicitate (caseta luminoasa portret”, pret minim pornire 59,50lei/mp/luna+TVA

97.statia cf IASI, spatiu suprafata 8,00mp, destinatia “Prestari serv.”, pret minim pornire 12,16lei/mp/luna+TVA

98.statia cf IASI nord, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Publicitate monit.”, pret minim pornire 65,61lei/mp/luna+TVA

99.statia cf IASI cladire statie p41+p39, spatiu suprafata 73,10mp, destinatia “Spatiu comercial”, pret minim pornire 18,44lei/mp/luna+TVA

100.statia cf IASI cladire statie p36+p37, spatiu suprafata 22,00mp, destinatia “Spatiu comercial, birou, prestari servicii”, pret minim pornire 18,44lei/mp/luna+TVA

101.statia cf IASI, spatiu suprafata totala 69,67mp din care: 40,17mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 27,79lei/mp/luna+TVA, 29,50mp destinatia “Birou+ Gr.sanitar” pret minim pornire 15,87lei/mp/luna+TVA si “Amplas.5 jocuri distr.”, pret minim pornire 104,25lei/buc/luna+TVA

102.statia cf IASI p64+p65, spatiu suprafata totala 65,75mp din care: 65,75mp destinatia “Cafe-bar”, pret minim pornire 19,44lei/mp/luna+TVA si “Amplasare 5 jocuri”, pret minim pornire 93,72lei/buc/luna+TVA

103.statia cf IASI nord, spatiu suprafata 32,46mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

104.statia cf IASI p42, spatiu suprafata 88,20mp, destinatia “Jocuri noroc, Alimentatie publica”, pret minim pornire 54,68lei/mp/luna+TVA

105.statia cf IASI, spatiu suprafata 69,20mp, destinatia “Activitati comerciale, Prestari servicii, Birou”, pret minim pornire 26,06lei/mp/luna+TVA

106.statia cf IASI, spatiu suprafata 23,20mp, destinatia “Panouri publ.8 buc.0,7mx1m cu fata dubla; Panouri publ.2 buc.3mx2m”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

107.statia cf IASI p31, spatiu suprafata 7,80mp, destinatia “Spatiu com.”, pret minim pornire 19,85lei/mp/luna+TVA

108.statia cf IASI p32, spatiu suprafata 11,90mp, destinatia “Spatiu com.”, pret minim pornire 19,85lei/mp/luna+TVA

109.statia cf IASI p25+p26+p27, spatiu suprafata 90,35mp, destinatia “Activ.com., birou, prest.serv.”, pret minim pornire 20,25lei/mp/luna+TVA

110.statia cf IASI p28, spatiu suprafata 13,50mp, destinatia “Activ.com., birou, prest.serv.”, pret minim pornire 20,25lei/mp/luna+TVA

111.statia cf IASI, spatiu suprafata 366,90mp, destinatia “Activ.com., Prest.serv., Birou”, pret minim pornire 21,06lei/mp/luna+TVA

112.statia cf IASI, spatiu suprafata 20,55mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 22,77lei/mp/luna+TVA

113.statia cf IASI, spatiu suprafata 45,00mp, destinatia “Birou, Activ.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 25,88lei/mp/luna+TVA

114..statia cf IASI nord, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 112,00lei/mp/luna+TVA

115.statia cf IASI, spatiu suprafata 162,60mp, destinatia “Birou, Ag.turism, Hol_acces, Gr.sanitar”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

116.statia cf IASI, spatiu suprafata 27,00mp, destinatia „Birou”, pret minim pornire 38,75lei/mp/luna+TVA

117.statia cf IASI km.75+750, teren suprafata 7,68mp, destinatia “Publicitate panou BKL”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

118.statia cf IASI km.75+750, teren suprafata 17,18mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (5 buc.L 2-3)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

119.statia cf IASI km.75+750, teren suprafata 17,18mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (5 buc.L4-5)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

120.statia cf IASI Depou CFR, teren suprafata 7.150,00mp, destinatia “Prest.servicii sau Activ.sportiv-cult.sau Activ.com.”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

121.statia cf IASI nord, teren suprafata 14,00mp, destinatia “Desfacere produse alim.si nealim.”, pret minim pornire 28,55lei/mp/luna+TVA

122.statia cf IASI nord km.75+520, teren suprafata 21,00mp, destinatia “Publicitate panou Mesh”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

123.statia cf IASI nord km.75+520, teren suprafata 21,00mp, destinatia “Publicitate panou Mesh”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

124.statia cf IASI nord km.75+500, teren suprafata 10,31mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (3 buc. L 0c-1c)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

125.statia cf IASI nord km.75+500, teren suprafata 10,31mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (3 buc. L 2c-3c)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

126.statia cf IASI picior pasarela cf Alexandru, teren suprafata 7.400,00mp, destinatia “Prestari servicii, Activitati comerciale, Depozit sau Parcare”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

127.statia cf IASI, teren suprafata 15,57mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 40,71lei/mp/luna+TVA

128.statia cf IASI ext., teren suprafata totala 200,00mp din care: 110,00mp destinatia “Birouri”, pret minim pornire 21,06lei/mp/luna+TVA si 90,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 9,12lei/mp/luna+TVA

129.statia cf IASI, teren suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare aparat pop-corn”, pret minim pornire 51,03lei/mp/luna+TVA

130.statia cf IASI nord, teren suprafata 40,00mp, destinatia “Activit.com.” pret minim pornire 38,48lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Presa carte” pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

131.statia cf IASI, teren suprafata totala 30,50mp din care: 26,70mp destinatia “Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 40,99lei/mp/luna+TVA si 3,80mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 19,04lei/mp/luna+TVA

132.statia cf IASI nord, teren suprafata 20,63mp, destinatia “Activit.com.” pret minim pornire 42,75lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Presa carte” pret minim pornire 72,45lei/mp/luna+TVA

133.statia cf IASI nord, teren suprafata 6,90mp, destinatia “Activit.com.” pret minim pornire 42,75lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Presa carte” pret minim pornire 72,45lei/mp/luna+TVA

134.statia cf IASI, teren suprafata 2,00mp, destinatia “Vinzare produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 39,50lei/mp/luna+TVA

135.statia cf IASI, teren suprafata totala 38,00mp din care: 17,00mp destinatia “Bufet=8mp+ Terasa sezoniera (fol.si fact.in per.1mai-30sept.a fiecarui an din contract)=9mp”, pret minim pornire 36,74lei/mp/luna+TVA, 6,00mp destinatia “Vinzare produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 25,40lei/mp/luna+TVA si 15,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 8,64lei/mp/luna+TVA

136.statia cf IASI, teren suprafata 50,00mp, destinatia “Prest.serv., activit.com., farm.vet., cab.med.vet.”, pret minim pornire 20,25lei/mp/luna+TVA

137.statia cf IASI Ripa Galbena, teren suprafata 25,00mp, destinatia “Birou agentie turism, Prest.serv., Activit.com.”, pret minim pornire 31,94lei/mp/luna+TVA

138.statia cf IASI nord, teren suprafata 37,05mp, destinatia “Desf.prod.alim.si nealimentare”, pret minim pornire 70,20lei/mp/luna+TVA

139.statia cf IASI tigarete, teren suprafata 30,60mp, destinatia “Activ.com., Prest.servicii”, pret minim pornire 20,25lei/mp/luna+TVA

140.statia cf ILVA MARE, teren suprafata totala 40,00mp din care: 10,00mp destinatia “Prestari serv.”, pret minim pornire 2,43lei/mp/luna+TVA si 30,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,62lei/mp/luna+TVA

141.statia cf LEORDA, teren suprafata 400,00mp, destinatia “Depozit mat.constr.”, pret minim pornire 1,75lei/mp/luna+TVA

142.statia cf LEORDA, teren suprafata totala 106,80mp din care: 30,00mp destinatia „Bufet”, pret minim pornire 16,47lei/mp/luna+TVA, 30,00mp destinatia „Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 8,57lei/mp/luna+TVA, 41,85mp destinatia „Depozit+ Vestiar”, pret minim pornire 3,83lei/mp/luna+TVA si 4,95mp destinatia”Grup sanitar”, pret minim pornire 4,41 lei/mp/luna+TVA

143.interstatia cf LETCANI-IASI, teren suprafata 12,00mp, destinatia “Publicitate proprie”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

144.interstatia cf LETCANI-IASI, teren suprafata totala 1.301,40mp din care: 1.246,90mp cu posib. parcelare destinatia “Dep.mat.constr.+ activit.com.+ prest.servicii”, pret minim pornire 2,84lei/mp/luna+TVA, 30,50mp destinatia “Birou”, pret minim pornire 7,29lei/mp/luna+TVA si 24,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,19lei/mp/luna+TVA

145.interstatia cf LETCANI-IASI km.71+921, teren suprafata 5,18mp, destinatia “Publicitate panou”, pret minim pornire 69,66lei/mp/luna+TVA

146.interstatia cf LETCANI-IASI km.71+821, teren suprafata 5,18mp, destinatia “Publicitate panou”, pret minim pornire 69,66lei/mp/luna+TVA

147.statia cf LITENI, teren suprafata 432,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,24lei/mp/luna+TVA

148.statia cf LUNCA ILVEI, spatiu suprafata 60,70mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,08lei/mp/luna+TVA

149.statia cf MESTECANIS, teren suprafata totala 20,00mp din care: 16,00mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 8,00lei/mp/luna+TVA si 4,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,55lei/mp/luna+TVA

150.statia cf MILISAUTI, teren suprafata 500,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,71lei/mp/luna+TVA

151.statia cf MOLDOVITA, spatiu suprafata 51,64mp, destinatia “Prestari serv.”, pret minim pornire 2,43lei/mp/luna+TVA

152.statia cf NICOLINA, spatiu suprafata 20,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 15,17lei/mp/luna+TVA

153.statia cf NICOLINA, spatiu suprafata 50,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 16,79lei/mp/luna+TVA

154.statia cf NICOLINA international, spatiu suprafata 235,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Prestari servicii, Birouri” pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA sau “Activitati sportive+ culturale” pret mini pornire 16,75lei/mp/luna+TVA

155.statia cf NICOLINA international, spatiu suprafata 24,89mp, destinatia “Cabinet medical”, pret minim pornire 19,65lei/mp/luna+TVA

156.statia cf NICOLINA international, spatiu suprafata 300,00mp, destinatia “Birou, Prest.serv.”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

157.statia cf NICOLINA, teren suprafata 2,80mp, destinatia “Publicitate”, pret minim de pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

158.statia cf NICOLINA, teren suprafata 20,00mp, destinatia “Activit.com.”, pret minim pornire 23,10lei/mp/luna+TVA

159.statia cf NICOLINA, teren suprafata 0,75mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 40,71lei/mp/luna+TVA

160.statia cf NICOLINA, teren suprafata 4,50mp, destinatia “Presa-carte”, pret minim pornire 52,86lei/mp/luna+TVA

161.statia cf NICOLINA, teren suprafata totala 29,50mp din care: 22,60mp destinatia “Vinzare produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 19,04lei/mp/luna+TVA si 6,90mp destinatia “Magazie”, pret minim pornire 4,54lei/mp/luna+TVA

162.statia cf NICOLINA, teren suprafata 24,00mp, destinatia “Depozit/Magazie”, pret minim pornire 6,83lei/mp/luna+TVA

163.statia cf NICOLINA, teren suprafata 3,50mp, destinatia “P.A.N.”, pret minim pornire 25,86lei/mp/luna+TVA

164.interstatia cf NICOLINA-IASI, teren suprafata totala 108,75mp din care: 32,00mp destinatia „Bufet”, pret minim pornire 29,60lei/mp/luna+TVA, 20,00mp destinatia „Depozit+ Vestiar”, pret minim pornire 16,60lei/mp/luna+TVA, 2,25mp destinatia „Gr.sanitar”, pret minim pornire 5,30lei/mp/luna+TVA, 4,50mp destinatia „Cale acces”, pret minim pornire 3,10lei/mp/luna+TVA si 50,00mp destinatia „Terasa(01.05-30.09)”, pret minim pornire 29,60lei/mp/luna+TVA

165.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 226,85mp, destinatia “Depozit, Activ.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 7,70lei/mp/luna+TVA

166.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 10,90mp, destinatia “Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 34,00lei/mp/luna+TVA

167.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 100,00lei/mp/luna+TVA

168.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 69,02mp, destinatia „Birouri, Activitati comerciale, Prestari servicii”, pret minim pornire 27,03lei/mp/luna+TVA

169.statia cf PASCANI, teren suprafata 2,80mp, destinatia “Publicitate”, pret minim de pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

170.statia cf PASCANI, teren suprafata 4,20mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 40,71lei/mp/luna+TVA

171.statia cf PASCANI, teren suprafata 6,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

172.statia cf PASCANI, teren suprafata 137,84mp, destinatia “Ac.com.prest.dep.”, pret minim pornire 14,79lei/mp/luna+TVA

173.statia cf PIATRA NEAMT Clad.dormitor MT, spatiu suprafata totala 43,43mp din care: 28,63mp destinatia “Birou”, pret minim pornire 13,78lei/mp/luna+TVA, 5,01mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 12,68lei/mp/luna+TVA, 8,27mp destinatia “Hol acces”, pret minim pornire 12,68lei/mp/luna+TVA si 1,52mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 11,81lei/mp/luna+TVA

174.statia cf PIATRA NEAMT, locatia suprafata totala 188,40mp din care: 100,00mp spatiu destinatia “Prestari servicii”, pret minim pornire 17,85lei/mp/luna+TVA si 88,40mp teren destinatia “Parcare+ cale acces”, pret minim pornire 3,40lei/mp/luna+TVA

175.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 26,20mp, destinatia “Internet cafe”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

176.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 20,40mp, destinatia “Activitati comerciale”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

177.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 8,40mp, destinatia “Vinzare presa”, pret minim pornire 40,00leimp/luna+TVA

178.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 10,20mp, destinatia “Agentie turism”, pret minim pronire 25,00lei/mp/luna+TVA

179.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 16,77mp, destinatia “Farmacie11,9mp+ Gr.sanitar4,87mp”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

180.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 46,31mp, destinatia “Cafe-bar39,5mp+ Gr.sanitar6,81mp”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

181.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 130,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,13lei/mp/luna+TVA

182.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata totala 855,03mp din care: 72,08mp destinatia “PECO”, pret minim pornire 5,37lei/mp/luna+TVA, 753,65mp destinatia “Parcare”, pret minim de pornire 1,43lei/mp/luna+TVA si 29,30mp destinatia “Teren compl.”, pret minim de pornire 0,72lei/mp/luna+TVA

183.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 1,95mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 40,71lei/mp/luna+TVA

184.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 300,00mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,01lei/mp/luna+TVA

185.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 150,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,72lei/mp/luna+TVA

186.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 20,00mp, destinatia “Fast food”, pret minim pornire 29,37lei/mp/luna+TVA

187.statia cf PINGARATI, teren suprafata 300,00mp, destinatia “Depozit material lemnos”, pret minim pornire 4,41lei/mp/luna+TVA

188.statia cf PINGARATI, teren suprafata totala 2.625,00mp din care: 1.500,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,22lei/mp/luna+TVA si 1.125,00mp destinatia “Cale acces”, pret minim pornire 0,71lei/mp/luna+TVA

189.statia cf PINGARATI, teren suprafata 232,00mp, destinatia “Prestari servicii+ Depozit”, pret minim pornire 3,57lei/mp/luna+TVA

190.statia cf PODOLENI, teren suprafata totala 65,00mp din care: 25,00mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 15,80lei/mp/luna+TVA si 40,00mp destinatia “Terasa (folosita si facturata in perioada 01.05-30.09 a fiecarui an din contract)”, pret minim pornire 15,80lei/mp/luna+TVA

191.statia cf POJORITA, teren suprafata 26,25mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 8,75lei/mp/luna+TVA

192.statia cf POJORITA, teren suprafata 400,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,40lei/mp/luna+TVA

193.statia cf RADAUTI, spatiu suprafata 50,94mp, destinatia “Farmacie+ Dep/Mag+ Gr.sanitar”, pret minim pornire 8,44lei/mp/luna+TVA

194.statia cf RADAUTI, teren suprafata 168,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,12lei/mp/luna+TVA

195.statia cf RADAUTI, teren suprafata 11,30mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 6,89lei/mp/luna+TVA

196.statia cf RADAUTI, teren suprafata 200,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 7,60lei/mp/luna+TVA

197.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 74,50mp, destinatia “Depozit mat.constr.-cu posib.de compartim.”, pret minim pornire 3,85lei/mp/luna+TVA

198.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 1.500,00mp, destinatia “Prestari servicii, depozit”, pret minim pornire 10,17lei/mp/luna+TVA

199.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 92,40mp, destinatia “Activ.com., Prest.servicii, Depozit”, pret minim pornire 9,85lei/mp/luna+TVA

200.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 7,00mp, destinatia “Panouri publ.5 buc.0,7mx1m cu fata dubla”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

201.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 100,00lei/mp/luna+TVA

202.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Activitati comerciale”, pret minim pornire 30,00lei/mp/luna+TVA

203.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 9,92mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 18,60lei/mp/luna+TVA

204.statia cf ROMAN, teren suprafata 5,85mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 40,71lei/mp/luna+TVA

205.statia cf ROMAN, teren suprafata totala 103,25mp din care: 92,10mp destinatia “Bufet=62mp; Terasa per.01.05-30.09=30,1mp”, pret minim pornire 21,19lei/mp/luna+TVA, 6,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,24lei/mp/luna+TVA si 5,15mp destinatia “Dependinte”, pret minim pornire 2,12lei/mp/luna+TVA

206.statia cf ROMAN, teren suprafata totala 8,40mp din care: 6,00mp destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA si 2,40mp destinatia “Dependinte”, pret minim pornire 4,05lei/mp/luna+TVA

207.statia cf ROMAN, teren suprafata 6.000,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,33lei/mp/luna+TVA

208.statia cf SASCUT, teren suprafata 150,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,24lei/mp/luna+TVA

209.statia cf SASCUT, teren suprafata 144,00mp, destinatia “Stand de prezentare utilaje agricole”, pret minim pornire 4,86lei/mp/luna+TVA

210.statia cf SIRCA, spatiu suprafata 10,00mp, destinatia “Bufet+ Desf.prod.alimentare si nealim.+ Depozit”, pret minim pornire 32,98 lei/mp/luna+TVA

211.statia cf SIRET, locatia suprafata totala 674,00mp din care: 394,00mp spatiu, destinatia “Activit.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 5,70lei/mp/luna+TVA, 180,00mp teren, destinatia “Terasa sezoniera (folosita si facturata in per.01.05-30.09 a fiecarui an din contract)”, pret minim pornire 3,86lei/mp/luna+TVA si 100,00mp teren destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,70lei/mp/luna+TVA

212.statia cf SOCOLA marfuri, spatiu suprafata 1.221,00mp, destinatia “Atelier revizie material rulant”, pret minim de pornire 7,00lei/mp/luna+TVA

213.statia cf SOCOLA marfuri, spatiu suprafata 419,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 8,50lei/mp/luna+TVA

214.statia cf SOCOLA triaj, spatiu suprafata 120,96mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 6,94lei/mp/luna+TVA

215.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 450,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 6,94lei/mp/luna+TVA

216.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 48,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 6,94lei/mp/luna+TVA

217.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 6,94lei/mp/luna+TVA

218.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 6,94lei/mp/luna+TVA

219.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 9,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 6,94lei/mp/luna+TVA

220.statia cf SOCOLA triaj, spatiu suprafat 151,40mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

221.statia cf SOCOLA, teren suprafata totala 1.000,00mp din care: 500,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,70lei/mp/luna+TVA, 300,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,75lei/mp/luna+TVA si 200,00mp destinatia “Cale de acces”, pret minim pornire 0,84lei/mp/luna+TVA

222.statia cf SOCOLA triaj cheu, teren suprafata 4.060,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

223.statia cf SOCOLA triaj cheu, teren suprafata 2.470,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

224.statia cf SOCOLA triaj cheu, teren suprafata 3.150,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

225.statia cf SOCOLA mf.Rampa bet., teren suprafata 6.400,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

226.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 21,60mp, destinatia “Activ.com., alim.publica, prest.servicii, birouri”, pret minim de pornire 13,65lei/mp/luna+TVA

227.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 313,00mp, destinatia “Restaurant”, pret minim pornire 17,19lei/mp/luna+TVA

228.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 940,00mp cu posib.de compartim., destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,38lei/mp/luna+TVA

229.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 22,77lei/mp/luna+TVA

230.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 31,23mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,90lei/mp/luna+TVA

231.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 149,67mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit” pret minim pornire 4,90lei/mp/luna+TVA

232.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 117,00mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit” pret minim pornire 4,90lei/mp/luna+TVA

233.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 800,00mp, destinatia “Prest.serv., Productie” pret minim pornire 15,00lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit” pret minim pornire 4,90lei/mp/luna+TVA

234.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 850,00mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

235.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 4,20mp, destinatia “Publicitate”, pret minim de pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

236.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 80,00mp, destinatia “Publicitate (2 panouri a cite 40mp)”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

237.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 40,00mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

238.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 0,75mp, destinatia “Publicitate” pret minim pornire 40,71lei/mp/luna+TVA

239.statia cf SUCEAVA, teren suprafata totala 24,00mp din care: 20,00mp destinatia “Desfacere Prod.Al.si Neal.”, pret minim pornire 13,13lei/mp/luna+TVA si 4,00mp destinatia “Dep/Mag”, pret minim pornire 3,65lei/mp/luna+TVA

240.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 500,00mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 11,00lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit, Parcare” pret minim pornire 2,60lei/mp/luna+TVA

241.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 1.400,00mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 11,00lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit, Parcare” pret minim pornire 2,60lei/mp/luna+TVA

242.statia cf SUCEAVA NORD, spatiu suprafata 11,60mp, destinatia “Panouri publ.4 buc.0,7mx1m cu fata dubla; Panou publ.1 buc.3mx2m”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

243.statia cf SUCEAVA NORD, teren suprafata totala 6,00mp din care: 5,00mp destinatia “Presa”, pret minim pornire 50,40lei/mp/luna+TVA si 1,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna + TVA

244.statia cf SUCEAVA NORD, teren suprafata 4.084,00mp, destinatia “Prestari servicii, Activitati comerciale sau Depozit”, pret minim pornire 8,05lei/mp/luna+TVA

245.statia cf TARCAU NEAMT, teren suprafata totala 2.585,00mp din care: 1.880,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,48lei/mp/luna+TVA si 705,00mp destinatia “Cale acces”, pret minim pornire 0,71lei/mp/luna+TVA

246.statia cf TIRGU FRUMOS, spatiu suprafata  41,00mp, destinatia “Bufet”, pret minim pornire 19,29lei/mp/luna+TVA

247.statia cf TIRGU FRUMOS, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 72,45lei/mp/luna+TVA

248.statia cf TIRGU FRUMOS, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 103,50lei/mp/luna+TVA

249.statia cf TIRGU FRUMOS, teren suprafata  610,65mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,03lei/mp/luna+TVA

250.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 111,32mp, destinatia “Birouri, depozit”, pret minim pornire 15,80lei/mp/luna+TVA

251.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 19,70mp, destinatia “Vinzare presa+ Florarie”, pret minim pornire 40,00lei/mp/luna+TVA

252.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 42,15mp, destinatia “Cafebar(33,5mp)+ Hol(4,65mp)+ Gr.sanitar(4mp)”, pret minim pornire 27,00lei/mp/luna+TVA

253.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 65,00mp, destinatia “Cab.medical, Birou”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

254.statia cf VASLUI, teren suprafata 250,00mp, destinatia “Depozit materiale constructii+ Parcare”, pret minim pornire 2,80lei/mp/luna+TVA

255.statia cf VASLUI, teren suprafata totala 40,00mp din care: 25,00mp destinatia “PAN”, pret minim pornire 14,00lei/mp/luna+TVA, 11,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA si 4,00mp destinatia “Vestiar+WC”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA

256.statia cf VATRA DORNEI, spatiu suprafata 30,00mp, destinatia “Bufet”, pret minim pornire 18,22lei/mp/luna+TVA

257.statia cf VATRA DORNEI, spatiu suprafata 7,00mp, destinatia “Panouri publ.5 buc.0,7mx1m cu fata dubla; Panou publ.1 buc.3mx2m”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

258.statia cf VATRA DORNEI BAI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Publicit.monit.”, pret minim pornire 58,73lei/mp/luna+TVA

259.statia cf VATRA DORNEI BAI, spatiu suprafata totala 25,33mp din care: 8,80mp destinatia “Desf.produse alimentare si nealiment.”, pret minim pornire 34,01lei/mp/luna+TVA si 16,53mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 20,17lei/mp/luna+TVA

260.statia cf VATRA DORNEI BAI, teren suprafata 2,80mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

261.statia cf VERESTI, spatiu suprafata 10,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 6,70lei/mp/luna+TVA

262.statia cf VICSANI km.487+660÷487+710, teren suprafata 1.500,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,10lei/mp/luna+TVA

263.statia cf ZORLENI, teren suprafata 200,00mp, destinatia “Depozit mat.constr.”, pret minim pornire 2,01lei/mp/luna+TVA

In vederea participarii la licitatie este necesara achizitia caietului de sarcini, unde se regasesc criteriile de selectie si admitere a ofertantilor, pretul minim pornire, perioada de valabilitate a contractelor de inchiriere (maxim 5 ani) precum si valoarea altor taxe ce trebuie achitate:

                             -taxa de participare la licitatie;

-garantie participare licitatie.

Garantia de participare la licitatie se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei.

Taxa de participare si contravaloarea caietului de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei.

Procurarea caietului de sarcini, achitarea taxelor si depunerea documentatiei necesare participarii la licitatie se pot face pina miercuri, 19 februarie 2014 ora 16,00 la sediul Suc.C.R.E.I.R. CF Iasi – Divizia Patrimoniu din Iasi, Piata Garii nr.1, corp A, et.1, cam.123 (tel. 0232-215600 int.123007, 123856 sau 123802).

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content