Lucrari de modernizare a unor statii de cale ferată din Romania – staţia CF Vaslui – Anunt Pub

ANUNT PUBLIC.
 
 
S.R.C.F. IASI titular al proiectuluii”MODERNIZARE STATIE CFR VASLUI”.
Anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Vaslui,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “MODERNIZARE STATIE CFR VASLUI”, propus a fi amplasat in mun. Vaslui, str. Garii ,nr. 1, jud. Vaslui.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Vaslui din strada Calugareni, nr. 63,tel. 0335401723, in zilele de de luni –vineri orele 9-13 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmvs.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt ,pana la data de 08.06.2010
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content