Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza-fonduri proprii

Timp de lectură: 32 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 11.08.2014 12:48
 
Data acceptarii ANRMAP: 12.08.2014 14:46
 
Data publicarii in SEAP: 12.08.2014 14:46
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 152645
 
Denumire contract: Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza
 
Data acceptare: 11.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, Bulevardul Decebal nr. 
 
1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana 
 
Cioroianu , Tel. +40 351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax: +40 
 
351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV 
 
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE 
 
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
 
PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
 
acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1)
 
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
 
 
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
II.1.2)
 
 
 
serviciilor
 
Lucrari
 
Executarea
 
Locul principal de executare: Lotul1- în judetul Teleorman si Dolj
 
Lotul2 – Lucrarea este amplasata în judetul Mehedinti
 
Lotul nr. 3. – Lucrarea este amplasata în judetul Teleorman si Gorj
 
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
 
II.1.3)
 
Anuntul implica
 
 
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4)
 
Informatii privind acordul-cadru
 
 
 
II.1.5)
 
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
 
 
Lucrarile reparatii pentru ridicare de restrictii de viteza, conform caietelor de sarcini, ce presupune 
 
executia lucrarilor de: inlocuire de traverse normale de lemn, înlocuire traverse de beton armat, înlocuire 
 
traverse de poduri, înloccuire traverse speciale aparate de cale si material marunt de cale. 
 
Lucrarea de reparatie curenta a liniilor CF, pe care se circula cu restrictie de viteza este necesara pentru 
 
aducerea acestor portiuni de linie in parametrii tehnici corespunzatori pentru circulatia trenurilor in conditii 
 
de siguranta prin ridicarea restrictiilor de viteza existente in teren la aceasta data si sporirea vitezei de 
 
circulatie pentru trenurile de calatori si marfa. 
 
Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.
 
II.1.6)
 
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
 
 
45234100-7 – Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
 
II.1.7)
 
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
 
 
Nu
 
II.1.8)
 
Impartire in loturi
 
 
 
Da
 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
 
II.1.9)
 
Vor fi acceptate variante
 
 
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1)
 
Cantitatea totala sau domeniul
 
 
 
Pentru lotul nr. 1. ,,Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza,,sectia L2 Rosiori , consta 
 
in: 
 
– inlocuirea unui numar de 59 bucati (echivalent a 8.139 mc) traverse de lemn special pentru aparate cale 
 
necorespunzatoare existente in cale cu traverse de lemn special pentru aparate cale noi impregnate, 
 
tirfoane tip B2 noi – 856 bucati, placi polietilena K60 noi – 214 bucati, placi cauciuc K60 L noi – 214bucati, 
 
surub SI 22*75 cu piulita M 22*22 – 476 bucati, placi cauciuc K60 B noi – 24 bucati si traverse de beton 
 
T17- 12 bucati puse la dispozitie de catre achizitor, pe tronsonul situat in statia Maldaeni Fir II linia 3 
 
directa km 107+100 – 109+200 , 
 
– inlocuirea unui numar de 101 bucati (echivalent a 13.36 mc) traverse de lemn speciale aparate cale 
 
necorespunzatoare existente in cale cu traverse de lemn speciale aparate cale noi impregnate, tirfoane tip 
 
B2 noi – 1376 bucati, placi polietilena K60 noi – 444 bucati, placi cauciuc K60 L noi – 344 bucati, surub; SI 
 
22*75 cu piulita M 22*22 – 780 bucati, placi cauciuc K60 B noi – 146 bucati; dibluri de plastic – 200 
 
bucati; , tirfoane tip B5 noi – 200 bucati si traverse de beton T17- 23 bucati puse la dispozitie de catre 
 
achizitor, pe tronsonul situat în statia Jianca Fir II linia 2 directa km 176+000– 177+350/177+350 – 
 
177+650, 
 
– inlocuirea unui numar 3000 bucati dibluri de plastic; placi polietilena K60 noi – 1500 bucati, placi cauciuc 
 
K60 B noi – 1500 bucati; tirfoane tip B5 noi – 3000 bucati, pe tronsonul situat pe linia 100 fir I intre statiile 
 
Jianca – Leu km 183+000 – 184+000 
 
Pentru lotul nr. 2. ,,Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza,, sectia L4 Dr. Tr. Severin, 
 
consta in: 
 
– inlocuirea unui numar de 51 bucati (echivalent a 6.289 mc) traverse de lemn special pentru aparate cale 
 
necorespunzatoare existente in cale cu traverse de lemn special pentru aparate cale noi impregnate, 
 
tirfoane tip B2 noi – 584 bucati, placi polietilena K60 noi – 146 bucati, placi cauciuc K60 L noi – 146 bucati; 
 
surub SI 22*75 cu piulita M 22*22 – 292 bucati, pe tronsonul situat in statia Butoesti fir II linia 2 directa km. 
 
299+650 – 299+700 , 
 
– inlocuirea unui numar de 66 bucati (echivalent a 8.673 mc) traverse de lemn speciale aparate cale 
 
necorespunzatoare existente in cale cu traverse de lemn speciale aparate cale noi impregnate, traverse 
 
normale de lemn necorespunzatoare cu traverse normale de lemn noi – 6 bucati; tirfoane tip B2 noi – 952 
 
bucati, placi polietilena K60 noi – 238 bucati, placi cauciuc K60 L noi – 238 bucati, surub; SI 22*75 cu 
 
piulita M 22*22 – 476 bucati, pe tronsonul situat în statia Tr. Severin Marfuri linia 3 directa si pe distanta 
 
Tr. Severin Marfuri – Tr. Severin Est . km 356+950 – 357+460, 
 
– inlocuirea unui numar de 128 bucati (echivalent a 16.453 mc) traverse de lemn speciale aparate cale 
 
necorespunzatoare existente in cale cu traverse de lemn speciale aparate cale noi impregnate, traverse 
 
normale lemn necorespunzatoare cu traverse normale lemn noi – 310 bucati, tirfoane tip B2 noi – 2880 
 
bucati, placi polietilena K60 noi – 1030 bucati, placi cauciuc K60L noi – 1030 bucati, surub; SI 22*75 cu 
 
piulita M 22*22 – 3168 bucati, placi cauciuc K60 B noi – 554 bucati si traverse de beton T26 placate – 277 
 
bucati pe tronsonul situat în statia Gura Vaii linia 2 directa si pe distanta Gura Vaii – Varciorova km 
 
371+600 – 375+000, 
 
Pentru lotul nr 3 ,,Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza,, sectia L 2 Rosiori si sectia 
 
L5 Tg Jiu, consta in : 
 
– inlocuirea unui numar de 58 bucati traverse de lemn speciale poduri necorespunzatoare existente in cale 
 
cu traverse de lemn speciale poduri noi impregnate, tirfoane tip B2 noi – 464 bucati, placi polietilena K60 
 
noi – 116 bucati, placi cauciuc K60L noi – 116 bucati, surub; SI 22*75 cu piulita M 22*22 – 232 bucati, 
 
surub cap patrat- 116 buc, pe tronsonul situat între statiile CF Atirnati – Rosiori linia ferata nr. 100 la km 
 
97+610, 
 
– inlocuirea unui numar de 420 bucati traverse de lemn speciale poduri necorespunzatoare existente in 
 
cale cu traverse de lemn speciale poduri noi impregnate, tirfoane tip B2 noi – 3360 bucati, placi polietilena 
 
K49 noi – 840 bucati, placi cauciuc K49L noi – 840 bucati, , surub; SI 22*75 cu piulita M 22*22 – 1680 
 
bucati, surub cap patrat- 840buc, pe tronsonul situat între statiile CF Rogojelu si Cirbesti, pe linia ferata nr. 
 
143, la km 53+457. 
 
Cheltuieli diverse si neprevazute = 0
 
Valoarea estimata fara TVA: 719,000 RON
 
II.2.2)
 
Optiuni
 
 
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU 
 
FINALIZARE
 
3  luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1
 
) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de 2500 lei pentru Lotul nr. 1; 7000 lei pentru Lotul nr.2 si 4000 lei 
 
pentru Lotul 3 si este irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu 
 
perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru 
 
situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de 
 
reconversie afisat de BNR valabil la data transmiterii anuntului de participare. Forma de constituire a 
 
garantiei de participare: – virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o 
 
societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru 
 
perioada de valabilitate prevazuta mai sus în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC 
 
CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata 
 
garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în 
 
conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 
 
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine 
 
garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 . Garantia de participare se 
 
va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. Garantie de 
 
buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se 
 
poate constitui astfel: – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz 
 
contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la 
 
Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este de 
 
0,5% din pretul fara T.V.A. al contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa 
 
alimenteze acest cont prin retineri lunare din sumele datorate si cuvenite executantului. Restituirea 
 
garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
 
III.1.2
 
) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii- poz. 12.C.2.2.7 din Programul anual de achizitii publice al CNCF “CFR”-SA pentru anul 
 
2014
 
III.1.3
 
) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4
 
) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
 
III.2.1
 
 
comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o 
 
declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se 
 
depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. 
 
Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de 
 
autoritati competente din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia 
 
Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii 
 
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
(Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si 
 
stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul 
 
se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul 
 
local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în 
 
original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de 
 
catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/
 
ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de 
 
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data 
 
în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 
 
competente în acest sens. 
 
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la 
 
data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) 
 
din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/
 
2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte 
 
acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii 
 
contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere 
 
a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. 
 
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/
 
subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în 
 
situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu 
 
Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/
 
ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.691 
 
din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea 
 
procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: 
 
Director – Popa Ingineru Gheorghe, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Linii – Fetoiu Radu Lucian, 
 
Sef Serviciu Linii – Leoveanu Aurelian,Sef Serviciu LAT – Ciofu Ion, Sef Serviciu TE – Costea Nicolae; 
 
Revizor Sector SC – Sorin Grecu; Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, 
 
Consilier juridic – Tudoran Irina Valentina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic – 
 
Barbut Traian, Consilier juridic – Isail Iuliana; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef Serviciu 
 
Financiar- Sinescu Daniel, Sef Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Birou Achizitii Publice – 
 
Radut Viorel, Cons.jur. Birou Achizitii Publice -Cioroianu Adriana 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta. Având în vedere prevederile Ordinului 
 
ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii 
 
cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta 
 
independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. Declaratia se completeaza dupa 
 
caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
NOTA: 
 
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului 
 
de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca: 
 
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare 
 
la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. 
 
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice 
 
ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
 
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic; 
 
c1)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 
 
imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii 
 
beneficiarilor acestuia; 
 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; 
 
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul 
 
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
 
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
 
publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
 
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
 
România sau în tara în care este stabilit 
 
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 
 
indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: 
 
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul 
 
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati 
 
persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii 
 
comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin 
 
functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
 
Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de 
 
pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul 
 
de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. 
 
Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru 
 
“conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în 
 
certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, 
 
autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
 
procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie 
 
legalizata. 
 
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru 
 
pentru lucrarile de „constructii, intretinere si reparatii linii CF, aparate de cale si poduri CF”. valabile la data 
 
limita de depunere a ofertelor. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
Pentru lucrarile de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza, ofertantii trebuie sa detina Autorizatie 
 
de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru pentru lucrarile 
 
de „constructii, intretinere si reparatii linii CF, aparate de cale si poduri CF”. valabile la data limita de 
 
depunere a ofertelor . 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de 
 
asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. 
 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita 
 
daca fiecare dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa 
 
execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. 
 
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din 
 
considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa 
 
transferabila. 
 
3.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul). 
 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: 
 
garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
 
III.2.2
 
) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a 
 
ofertantului (2013,2012,2011), care trebuie sa fie de minimum: 290.000 lei pentru lotul 1; 700.000 lei 
 
pentru lotul 2; 400.000 lei pentru lotul 3.. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor 
 
depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente . 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, 2011, 2012, 2013. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G– formularul se depune în 
 
original. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 
 
respectivi, 2011, 2012, 2013. 
 
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în 
 
copie lizibila semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza 
 
situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de 
 
natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a 
 
dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
 
respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
 
financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia 
 
economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor 
 
grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia 
 
economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din 
 
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 
 
34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în 
 
original .
 
III.2.3
 
) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani (împliniti la data limita de depunere a ofertelor), 
 
care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor în 
 
conformitate cu normele profesionale din domeniu si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati 
 
contractante sau clienti privati. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original. 
 
2) Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima executarea a maxim 3 contracte 
 
în ultimii 5 ani, de catre ofertant a unor lucrari similare a caror valoare este :
 
-Pentru lotul nr.1- valoare cumulata de cel putin 100.000 lei fara TVA, 
 
-Pentru lotul nr.2- valoare cumulata de cel putin 300.000 lei fara TVA, 
 
-Pentru lotul nr.3 – valoare cumulata de cel putin 150.000 lei fara TVA. 
 
Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care 
 
oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.
 
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea documentelor 
 
doveditoare (Formular F împreuna cu certificari de buna executie/documente (certificate constatatoare/
 
recomandari/procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor întocmite conform HG 273/1994/parti 
 
relevante din contracte) prin care sa se precizeze cel putin urmatoarele aspecte: denumirea beneficiarului, 
 
valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, mentiunea daca acestea au fost efectuate în conformitate 
 
cu normele profesionale în domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit pentru cele mai importante lucrari. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2009, 
 
2010, 2011, 2012, 2013. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit 
 
de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va completa Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror 
 
obiect a fost executia de lucrari similare.
 
Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va 
 
face de la data limita de depunere a ofertelor.Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta similara, lucrari 
 
receptionate partial care sunt însotite de proces verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate însotite 
 
de proces verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie 
 
finala.
 
Recomandarile sau certificarile de buna executie se vor prezenta în copie semnate de conducatorul 
 
unitatii. 
 
3)Informatii privind subcontractarea.
 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o 
 
subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de 
 
recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa 
 
încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu 
 
modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea /
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va completa Formularul D –în original. 
 
4)Informatii privind asocierea. 
 
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta 
 
si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul 
 
de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original. 
 
5) Informatii privind capacitatea profesionala 
 
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, în ultimii 3 ani, 
 
asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele 
 
responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii. 
 
Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii in contract a unui minim de experti cheie care au ca atributii 
 
principale cele cuprinse in caietul de sarcini, astfel: 
 
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 
 
777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a 
 
specialistilor cu activitate în constructii“ ( copie dupa atestat si legitimatie valabile la data limita de 
 
depunere a ofertelor) 
 
– sef de santier, absolvent studii superioare cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel 
 
putin o lucrare (CV); 
 
– responsabil calitate (RCQ)-prezentarea deciziei de numire (CV); 
 
– responsabil cu siguranta circulatiei (personal cu responsabilitati în siguranta circulatiei care urmeaza sa 
 
desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de întretinere a elementelor 
 
infrastructurii feroviare) autorizat conform Ordinului MTCT nr.2262/2005, in functie de cel putin sef district 
 
intretinere cale conform Instructiei nr.317-Instr. pt. restrictii de viteza, inchideri de linii (autorizatie AFER 
 
valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
 
– responsabil protectia mediului – prezentarea deciziei de numire (CV) 
 
– responsabil cu SSM atestat conform prev. din Legea 319/2006 a SSM (copie dupa atestat); 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu 
 
anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi însotita 
 
de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum si ale oricaror altor 
 
specialisti cu sarcini “cheie” în îndeplinirea contractului. 
 
6)Informatii privind dotarea tehnica. 
 
Pentru executia lucrarilor de constructii, întretienere si reparatii linii CF si aparate de cale sunt necesare 
 
masini, utilaje, dispozitive, aparate de masura si control inventariate la executant cu ocazia atestarii si 
 
autorizarii acestuia de catre AFER dotari aflate în proprietatea executantului si/sau închiriate. Daca 
 
operatorul economic nu detine în proprietate un utilaj/echipament etc., pe langa posibilitatea prezentarii 
 
unui contract/precontract de închiriere, se permite si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie. 
 
Se vor utiliza masini si utilaje de constructii adecvate tipurilor de lucrari si conditiilor de lucru. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care 
 
ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. 
 
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul. 
 
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea 
 
acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana 
 
respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui 
 
angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
 
dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
 
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala 
 
se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul 
 
beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si 
 
profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din 
 
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/
 
2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în 
 
original . 
 
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un 
 
organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului, in 
 
copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va 
 
raporta la data limita de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate 
 
face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza 
 
a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, 
 
pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor 
 
accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la 
 
procedura de achizitie publica. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un 
 
organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului, in 
 
copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va 
 
raporta la data limita de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate 
 
face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza 
 
a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, 
 
pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor 
 
accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la 
 
procedura de achizitie publica.
 
III.2.4
 
) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1
 
) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
III.3.2
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1
 
) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1
 
) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2
 
) Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei 
 
electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care 
 
urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea 
 
numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la 
 
transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. 
 
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia 
 
electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se 
 
solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 2 zile, oferta financiara cu 
 
noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica, în original.
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1
 
) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 439 /23.07.2014
 
IV.3.2
 
) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3
 
) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2014 
 
14:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4
 
) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
04.09.2014 10:00
 
IV.3.5
 
) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
IV.3.6
 
) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.7
 
) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  04.09.2014 11:00
 
Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 
 
0351403282
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
 
COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform 
 
criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe 
 
oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel 
 
mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua 
 
propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare 
 
solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 
 
11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie 
 
pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile 
 
de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita 
 
de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor 
 
cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se 
 
depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.1
 
) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2
 
) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre 
 
un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.3
 
) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
 
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
11.08.2014 12:48
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content