Materiale feroviare

Timp de lectură: 20 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 150420
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod 
 
postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel.  +40 
 
351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa 
 
internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV 
 
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE
 
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
 
PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
 
acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1)   DESCRIERE
 
II.1.1)
 
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
 
 
Piese de schimb pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
II.1.2)
 
serviciilor
 
 
 
Furnizare
 
Cumparare
 
Locul principal de livrare: Sucursala Regionala CF Craiova –Sectia L6 Craiova
 
Codul NUTS: RO411 – Dolj
 
II.1.3)
 
Anuntul implica
 
 
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4)
 
Informatii privind acordul-cadru
 
 
 
II.1.5)
 
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
 
 
Obiectul contractului îl constituie achizitia de piese de schimb necesare desfasurarii lucrarilor de verificari 
 
de parti ascunse la aparatele de cale pentru aducerea în tolerante a sistemului de înzavorâre, pentru 
 
anul 2014, si cuprind: fixator de vârf cu cleme (complet) ptr.Sc 49-300-1:9 Ac 49, fixator de vârf cu cleme 
 
(complet) ptr. Sc.65-300-1:9 Ac 49, fixator simplu cu cleme (complet) pt. TJD 49-190-1:9, dispozitiv 
 
ajutator de manevra cu arc, cu doua parghii cotite (S 49-300 -1:9, S65-300 -1:9, S60-300-1:9), bara de 
 
transmisie între capetele mici B1, limitator cursa, suruburi C2, C3, C4, C5, C6, bucsa excentrica si bucsa 
 
centrica, placute de siguranta, piulita crenelata AM22, saiba plata B22, splint 4,6×50 si cala de reglare 
 
pentru CsU ( grosime 1,2,3,4,5,6 mm).
 
II.1.6)
 
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
 
 
34946120-7 – Materiale feroviare (Rev.2)
 
II.1.7)
 
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
 
 
Nu
 
II.1.8)
 
Impartire in loturi
 
 
 
Nu
 
II.1.9)
 
Vor fi acceptate variante
 
 
 
Nu
 
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1)
 
Cantitatea totala sau domeniul
 
 
 
Conform caietului de sarcini nr. 122/5/159/2014, respectiv: 
 
Nr. crt. Denumire reper Nr. desen sau STAS U.M. Cantitate 
 
1 Fixator de vârf cu cleme ( complet) ptr. Sc.49-300-1:9 Ac 49 CS-2060-0 
 
Desen 1489-0/R Buc. 14 
 
2 Fixator de vârf cu cleme ( complet) ptr. Sc.65-300-1:9 Ac 49 CS-2060-0 
 
Desen 1489-0/R Buc. 13 
 
3 Fixator simplu cu cleme (complet) pt.TJD 49-190-1:9 CS-2060-0 
 
Desen 2599-0 
 
COLABORARE Buc. 3 
 
4 Dispozitiv ajutator de manevrare cu arc, cu doua pârghii cotite pt. S49-300-1:9 Pr. 2202-0/R/2 Buc. 7 
 
5 Dispozitiv ajutator de manevrare cu arc,cu doua pârghii cotite pt. S65-300-1:9 Pr. 2202-0/R/6 Buc. 6 
 
6 Dispozitiv ajutator de manevrare cu arc,cu doua pârghii cotite pt. S60-300-1:9 Pr.2202-0/R Buc. 2 
 
Nr. crt. Denumire reper Nr. desen sau STAS U.M. Cantitate 
 
7 Bara de transmisie între caprele mici B1 CS-2060-0 
 
Pr.1491-1.6.0 Buc. 5 
 
8 Limitator cursa CS-2060-0 Pr.1489-14/R Buc. 600 
 
9 Surub C2 M22xl66 Gr.5.6 I – S49-300 -Ac 49 Pr. 1350-8.0/2/PS set 969 
 
Piulita crenelata AM 22 STAS 4073-90 
 
Saiba plata B 22 STAS 5200-80 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
10 Surub C2 M22xl89 Gr.5.6 I- S60-300 -Ac 49 Pr. 1350-8.0/7/PS set 300 
 
Piulita crenelata AM 22 STAS 4073-90 
 
Saiba plata B 22 STAS 5200-80 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
11 Surub C2 M22xl97 Gr.5.6 I S65-300 -Ac 49 Pr. 1350-8.0/9/PS set 375 
 
Piulita crenelata AM 22 STAS 4073-90 
 
Saiba plata B 22 STAS 5200-80 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
12 Surub C3 M22x110 Gr.5.6 I SU-03-47-PS STAS 3270-78 set 240 
 
Piulita crenelata AM 22 STAS 4073-90 
 
Saiba plata B 22 STAS 5200-80 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
13 Surub C4 M20x95 Gr.5.6 E SU-03-48 PS STAS 3270-78 set 590 
 
Piulita crenelata AM 22 STAS 4073-90 
 
Inel resort B 23 STAS 1384-67 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
Nr. crt. Denumire reper Nr. desen sau STAS U.M. Cantitate 
 
14 Surub C5 M22x80 Gr.5.6 E SU-03-49 PS STAS 3270-78 set 410 
 
Piulita crenelata AM 22 STAS 4073-90 
 
Inel resort B 23 STAS 1384-67 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
15 Surub C6 M 22×95 Gr.5.6 E SU-03-50 STAS 3270-78 set 370 
 
Piulita crenelata BM 22×22 STAS 3269-83 
 
Splint Ø 4,6×50 STAS 1991-89 
 
16 Placuta de siguranta la suruburile DA M22x65 de la cutia de înzavorâre – Placuta “H”+ splint Pr. 1350-5 
 
SMS 1991-89 set 440 
 
17 Bucsa excentrica cu pana la gaurile surubului C5 de fixare a limitatorului de cursa CS-2060-0 Desen 
 
1350-13.15.0 Buc. 700 
 
18 Bucsa excentrica cu pana în talpa acului CS-2060-0 Desen 1350-15.0 Buc. 620 
 
19 Bucsa centrica cu pana la gaura mediana a barei de actionare CS-2060-0 Desen 1489-13.17.0 Buc.
 
850 
 
20 Bucsa centrica cu pana la gaurile extreme ale barei de actionare CS-2060-0 Desen 1350-13.16.0 Buc. 
 
800 
 
21 Bucsa excentrica pt. FmT 32,2×24,2×20 Pr.2252 set 210 
 
Pana bucsa 6,7/4.2x60x3 
 
22 Bucsa centrica 32,2/24,2×20 pt. FmT Pr. 2252-7.3 set 170 
 
Pana bucsa 6,0×3,9x45x3 pt. FmT Pr. 2252-7.5 
 
23 Cala reglare CsU, g=lmm Pr. SU 02.115.0/1 Buc. 360 
 
24 Cala reglare CsU, g~2mm Pr. SU 02.115.0/2 Buc. 410 
 
25 Cala reglare CsU, g=3mm Pr. SU 02.115.0/3 Buc. 380 
 
26 Cala reglare CsU, g=4mm Pr. SU 02.115.0/4 Buc. 550 
 
27 Cala reglare CsU, g=5mm Pr. SU 02.115.0/5 Buc. 550 
 
Nr. crt. Denumire reper Nr. desen sau STAS U.M. Cantitate 
 
28 Cala reglare CsU, g=6mm Pr. SU 02.115.0/6 Buc. 450
 
Valoarea estimata fara TVA: 249,830 RON
 
II.2.2)
 
Optiuni
 
 
 
Nu
 
II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU 
 
FINALIZARE
 
 30  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1
 
) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
GP este în cuantum de 4.996,60 lei.Perioada de valab. a GP va fi cel putin egala cu perioada de valab. 
 
a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru situatia în care garantia 
 
de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de 
 
BNR la data publicarii anuntului de participare. Forma de constituire a GP:- virament bancar în contul 
 
RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta 
 
O.P. confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor – copia documentului;sau,-instrument 
 
de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se 
 
prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valab. prev. mai sus. Instrumentul de garantare 
 
trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei 
 
persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a 
 
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, cf. prev. art. 86 alin. (3) 
 
din HG 925/2006.Nota:AC are dreptul de a retine GP în conditiile prev. la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si 
 
în conformitate cu prevederile art.278ind1 din OUG nr.34/2006.Iin situatia respingerii contestatiei de catre 
 
CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea 
 
la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere 
 
necesare, autoritatea contractanta va retine din GP o suma, în conformitate cu art.278ind 1-(1)pct.a)
 
din OUG nr.34/2006, respectiv suma de 2.498,30 lei GP se va returna de catre autoritatea contractanta 
 
conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art.2781 alin. (2) din OUG 34/2006 modificarile 
 
si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia 
 
de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-un instrument de garantare emis în 
 
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. 
 
Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator; Sau – prin depunerea ca casierie a unor 
 
sume în numerar; Sau – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, 
 
contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la 
 
Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis 
 
nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va 
 
face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.
 
III.1.2
 
) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii ale Sucursalei Regionala CF Craiova
 
III.1.3
 
) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4
 
) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
 
III.2.1
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
 
comertului sau al profesiei
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o 
 
declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se 
 
depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. 
 
Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de 
 
autoritati competente din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii 
 
la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care 
 
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in 
 
original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de 
 
catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/
 
ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul 
 
local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul 
 
limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata 
 
sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al 
 
firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de 
 
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data 
 
în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 
 
competente în acest sens. 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la 
 
art.181 din OUG nr. 34/2006. 
 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/ofertantul asociat/
 
subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în 
 
situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate 
 
cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 
 
indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea 
 
procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Director 
 
– Gheorghe Coman, Contabil Sef – Aurelia Manea, Sef Divizia Linii – Radu Lucian Fetoiu, Sef Serviciu 
 
Linii – Aurelian Leoveanu, Sef Serviciu Comercial – Oprea Popa, , Ing. Divizia Linii –Sorin Grecu, Tehn. 
 
Serviciu Comercial –Vladut Barcau, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana-Vichi 
 
Vizitiu, Consilier juridic – Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin-Laurentiu Neamtu, Consilier 
 
juridic –Traian Barbut, Consilier juridic –Iuliana Isail; Sef Serviciu BAI – Petronela-Laura Hertzog, Sef 
 
Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar- Daniel Sinescu, Sef Serviciu PDFC-C –
 
Crina Smaralda Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, Cons.jur. Birou Achizitii Publice-
Adriana Cioroianu. 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului 
 
presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de 
 
participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la 
 
licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat 
 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator 
 
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de 
 
activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de 
 
activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila 
 
semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
 
ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, 
 
autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
 
procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie 
 
legalizata. 
 
2.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de 
 
I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, 
 
garantia de buna executie si cifra de afaceri. Se va completa Formular IMM. 
 
3. Este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizatie de furnizor feroviar /Agrement Tehnic Feroviar si Certificat 
 
de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie în faza finala conform OMT nr. 290/2000 valabile la 
 
data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente: 
 
– Autorizatie de furnizor feroviar 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie pentru produs 
 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente: 
 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor si urmatoarele documente ale 
 
producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara 
 
de tip si de fabricatie pentru produs 
 
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului 
 
tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se 
 
angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de 
 
derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
 
III.2.2
 
) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 
 
2011, 2012 si 2013). 
 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 
 
2012 si 2013, vizate si înregistrate de organele competente, extras din bilantul contabil la 31.12.2013 
 
(pentru cifra de afaceri a anului 2013) sau orice alt document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri 
 
globala pe 2013. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR 
 
pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta: 
 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
 
Si 
 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013/extras din bilant la 31.12.2013/rapoarte audit/rapoarte ale cenzorilor 
 
sau orice alte documente edificatoare ce demonstreaza situatia economica si financiara. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR 
 
pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013
 
III.2.3
 
) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat 
 
produse similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala 100.000 lei fara TVA la nivelul unui 
 
contract sau maxim 3 contracte , însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o 
 
autoritate sau de catre clientul beneficiar. 
 
Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. 
 
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are 
 
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarii produselor se 
 
realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. 
 
Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu 
 
mentiunea „ conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul L -in original 
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de 
 
un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. 
 
Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de 
 
un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. 
 
Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
 
III.2.4
 
) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1
 
) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
III.3.2
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1)   TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1
 
) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1
 
) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2
 
) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1
 
) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 61/01.04.2014
 
IV.3.2
 
) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3
 
) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.05.2014 
 
14:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4
 
) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
06.05.2014 10:00
 
IV.3.5
 
) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
IV.3.6
 
) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.7
 
) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  06.05.2014 11:00
 
Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 
 
0351403282
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
 
COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare:  Alte fonduri
 
VI.3)   ALTE INFORMATII
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform 
 
criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe 
 
oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel 
 
mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua 
 
propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare 
 
solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 
 
11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie 
 
pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile 
 
de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita 
 
de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor 
 
cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se 
 
depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4)   CAI DE ATAC
 
VI.4.1
 
) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod 
 
postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2
 
) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre 
 
un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.3
 
) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
 
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 
 
351403214 , Fax:  +40 351403214
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content