Precizare CFR SA Vintu de Jos Simeria

Timp de lectură: 4 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/383/27.11.2012
 
Referitor la informaţiile publicate în mass-media în legătură atribuirea contractului
 
pentru execuţia lucrărilor pe tronsonul Vinţu de Jos – Simeria, Biroul de Presă face
 
următoarea,
 
Precizare
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA nu a încheiat contractul pentru «Execuţia
 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizare electronică),
 
Secţiunea 3: Coşlariu – Simeria, Tronsonul: Vinţu de Jos – Simeria, procedura de licitaţie
 
pentru acest proiect fiind la a patra contestaţie, depusă la Consiliul Naţional de Soluţionare a
 
Contestaţiilor (CNSC), în data de 12.11.2012.
 
În ceea ce priveşte demersurile ofertanţilor, în urma anunţării rezultatelor, vă informăm
 
că în cele trei contestaţii soluţionate anterior de CNSC, fiecare din cei doi ofertanţi (Asocierea
 
SWIETELSKY – STRABAG – ALSTOM – ARCADA – EURO CONSTRUCT – TRANSFEROVIAR
 
GRUP şi Asocierea FCC-ALPINE -AZVI – STRACO), declaraţi pe rând câştigători, a avut calitatea
 
de intervenient în contestaţie, în opoziţie cu celălalt ofertant – contestatar. Ofertanţii au atacat la
 
Curtea de Apel, Decizia CNSC prin care a fost admisă contestaţia celuilalt ofertant. Menţionăm
 
că cele 3 plângeri depuse la Curtea de Apel (2 plângeri depuse de Asocierea SWIETELSKY –
 
STRABAG – ALSTOM – ARCADA – EURO CONSTRUCT – TRANSFEROVIAR GRUP şi o plângere
 
depusă de Asocierea FCC-ALPINE -AZVI – STRACO) au fost respinse irevocabil, confirmându-se
 
legalitatea Deciziilor CNSC puse în aplicare de CNCF CFR SA.
 
În data de 12.11.2012, Asocierea SWIETELSKY – STRABAG – ALSTOM – ARCADA
 
– EURO CONSTRUCT – TRANSFEROVIAR GRUP a depuns o nouă contestaţie care se află în
 
curs de soluţionare la CNSC, organism abilitat a se pronunţa asupra legalităţii şi conformităţii celei
 
de a 4-a analize efectuate.
 
Referitor la licitaţia pentru desemnarea consultantului pentru secţiunile Coşlariu –
 
Simeria şi Coşlariu – Sighişoara, documentaţia de atribuire pentru contractul Consultanţă în
 
domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii si
 
instalaţii, aferentă proiectelor „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă
 
a Coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h,
 
secţiunea Coşlariu – Simeria" şi „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă
 
a Coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h,
 
secţiunea Coşlariu – Sighişoara" a fost aprobata de A.N.R.M.A.P. în data de 23 noiembrie 2012,
 
anunţul de participare fiind publicat pe S.E.A.P, astăzi 27.11.2012.
 
Vă reamintim că în anul 2011 au fost semnate contractele pentru execuţia lucrărilor de
 
reabilitare pe tronsoane feroviare Vinţu de Jos – Coşlariu (aflat pe secţiunea 3: Coşlariu-Simeria) şi
 
Coşlariu – Micăsasa, Aţel – Micăsasa, Aţel – Sighişoara (aflate pe secţiunea 2: Coşlariu – Sighişoara).
 
În vederea demarării lucrărilor şi pentru respectarea graficelor de lucrări, aferente
 
tronsoanelor unde au fost semnate contractele în 2011, conducerea companiei a nominalizat
 
echipe de specialişti, formate din personal cu studii superioare, atestat MLPAT pentru dirigenţia
 
de şantier, care să asigure temporar serviciile de supervizare până la adjudecarea contractului
 
de Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor
 
de construcţii si instalaţii. Proiectul tehnic pus la dispoziţia echipelor de supervizare şi a
 
constructorilor este proiectul tehnic care a fost întocmit pe baza studiilor de fezabilitate, aprobate
 
de Comisia Europeană, prin cererile de finanţare.
 
Totodată, dorim să vă informăm că, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene
 
şi naţionale, analiza legalităţii atribuirii contractelor şi a derulării acestora este realizată de
 
organismele competente, care au atribuţii bine stabilite în acest scop. Orice reclamaţie nejustificată
 
concret, ci doar prin interpretări proprii, trimisă către alte organisme de control şi verificare, nu
 
 
poate avea decât un efect contrar, şi anume prelungirea inutilă a aprobării finanţării proiectelor
 
europene şi riscul pierderii acestora din cauza tergiversărilor, punând la îndoială intenţia declarată,
 
de progres economic al României, în condiţii de respectare a legalităţii pe plan naţional şi
 
european.
 
În concluzie, CNCF CFR SA dezminte public comentariile tendenţioase de favorizare
 
a vreunui ofertant, precum şi pe cele asociate activităţii reprezentanţilor companiei în
 
derularea proiectelor care beneficiază de finanţare europeană şi vă asigurăm că sunt aplicate
 
în mod corect prevederile legislaţiei în domeniu.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content