Revizuire Studiu de Fezabilitate Îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate romane prin modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată și actualizare documentație de licitație pentru contractul de proiectare și execuție lucrări

Skip to content