Selectarea variantei optime din opțiunile analizate în cadrul Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București – Craiova, subsecțiunea 1: București Nord – Roșiori Nord

Skip to content