Solicitare informații Plan afaceri

În conformitate cu Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european și cu Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 privind aprobarea Contractului de activitate și performanță al CFR SA pentru perioada 2021-2025, CFR SA a elaborat un Plan de afaceri pentru perioada 2022-2025.

Articolul 8(3) al Legii 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spațiul feroviar unic European  prevede că „ … Administratorul infrastructurii asigură solicitanţilor interesaţi, la cererea acestora, acces la informaţii relevante şi posibilitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la conţinutul planului de afaceri în ceea ce priveşte condiţiile de acces şi de utilizare, precum şi natura, furnizarea şi dezvoltarea infrastructurii  … “

Ca urmare, CFR SA asigură solicitanților interesați, la cerere, acesul la informațile relevante din Planul de afaceri 2022-2025 cu privire la  condiţiile de acces şi de utilizare, precum şi natura, furnizarea şi dezvoltarea infrastructurii.

Persoană de contact pentru Planul de afaceri al CFR SA – Adrian Grozăvescu, șef proiect Plan de afaceri, e-mail  Adrian.Grozavescu@cfr.ro

Considerăm că termenul limită de 2 iunie 2022 este un termen rezonabil pentru eventualele cereri ale solicitanților interesați, pentru a putea parcurge următoarele etape de promovare a documentului.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content