SUCURSALA REGIONALA CF GALATI

A N U N Ţ  P U B L I C
privind decizia etapei de încadrare
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” – S.A. SUCURSALA REGIONALĂ DE CAI FERATE GALATI, titular al proiectului „Lucrări de reabilitare la pod km.175+465 si lucrări amenajare albie”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de reabilitare la pod CF km 175+465 şi lucrări de amenajare albie”, propus a fi amplasat în com. Sihlea , extravilan, staţia Sihlea – linia 500, km 175+465, jud. Vrancea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00 şi în ziua de vineri între orele 08,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvn.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.06.2010.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content