05 Mai 2016- Licitatie intocmire documentatii cadastrale Brasov-Sighisoara

Timp de lectură: 2 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Mass-Mediaşi Marketing………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/172/05.05.2016

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Bucureşti, 05 mai 2016

 

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA organizeazălicitaţie deschisă pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi de evaluare în vederea exproprierilor necesare realizării proiectului Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, subsecţiunile Braşov-Apaţaşi Caţa-Sighişoara. Valoarea totală estimată a contractului este de 12.143.250 RON fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri CEF şi de la bugetul de stat.

 

Contractul de achiziţii este împărţit în două loturi:

–          Lotul I cuprinde 579 de imobile, aferente unităţilor administrativ-teritoriale Braşov, Bod, Feldioara, Maieruş, Belin, Apaţa, cu o suprafaţă toală de 1703,6 ha.

–          Lotul II cuprinde 721 de imobile, aferente unităţilor administrativ-teritoriale Caţa, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albeşti, Sighişoara cu o suprafaţă toală de 2893,7 ha.

 

Durata de valabilitate a contractului este de 215 zile de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 22.06.2016, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 12.00, la sediul CNCF CFR SA Bucureşti.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 167947.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Contact

Şef Serviciu Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. 0740.121.759

Email:oana.branzan@cfr.ro

 

 

Contact CFR SA

Serviciul Mass-Media: 021/317.74.38

https://www.facebook.com/cfrinfrastructura/?ref=bookmarks

www.cfr.ro

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content