08 septembrie 2016 – 400 de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare

Timp de lectură: 5 minute

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE

Serviciul Comunicare Mass-Media………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/309/08.09.2016

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA are în derulare 400 de proiecte pentru modernizarea infrastructurii feroviare

 

Bucureşti, 08 septembrie 2016

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a finalizat programul de reabilitare a 4 poduri de cale ferată situate între staţiile Constanţa – Agigea Nord şi Costineşti Tabără – Neptun. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 8,2 mil. lei şi a fost asigurată din fonduri europene şi de la bugetul de stat. Prin lucrările de reabilitare executate la infrastructura şi suprastructura podurilor se îmbunătăţeşte gradul de siguranţă şi confort, viteza de circulaţie a trenurilor creşte de la 40 km/h la 80 km/h, iar capacitatea mărfurilor transportate ajunge la 21,5 tone/osie.

 

Prin finalizarea acestui program de reabilitare, CFR SA îşi menţine trendul ascendent în graficul de investiţii, portofoliul său depăşind în acest an 400 de proiecte pe reţeaua de cale ferată, un portofoliu de lucrări structurat în direcţii strategice care vizează reabilitarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare de pe Coridorul IV paneuropean, iar pentru restul retelei îmbunătăţirea capacităţilor de exploatare şi a calităţii transportului şi creşterea gradului de siguranţăîn traficul feroviar.

 

Investiţiile financiare alocate de CFR SA pentru derularea acestor proiecte se ridică astfel la aproximativ 22 de miliarde de lei (4,7 mld euro)şi sunt susţinute financiar din trei surse – fonduri externe, buget de stat şi surse proprii.

 

Menţionăm faptul că, în prima jumătate a acestui an CFR SA a finalizat 6 mari proiecte de investiţii, în valoare totalăde 1,32 mld lei, a relansat 58 proiecte de lucrări, finanţate din fonduri externe şi de la bugetul de stat, în valoare totalăde 12,61 mld lei şi a prioritizat 336 de proiectede investiţii şi reparaţii curente, susţinute financiar din surse proprii.

 

Prin proiectele de investiţii lansate în acest an compania asigură continuitate în implementarea strategiei de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare demarată în 2015, prin lucrări de reabilitare şi electrificare a 825 km de cale ferată, reabilitarea a 234 de poduri, podeţe, tuneluri, viaducte, pasaje CF, modernizarea a altor 24 de gări, cu sursă de finaţare asigurată din fonduri externe şi de la bugetul de stat. La capitolul reparaţii capitale şi reparaţii curente, finanţat din fonduri de la bugetul de stat şi surse proprii ale companiei, sunt programate lucrări de reparaţii în vedere îmbunătăţirii gradului de confort şi a creşterii vitezei de circulaţie pe 120 km de linie de cale ferată, poduri/podeţe/tuneluri/treceri la nivel şi aparate de cale pe intervale de staţii, repartizate pe toate cele 8 regionale de cale ferată.

 

Planul de investiţii în infrastructura feroviară, structurat de companie în cele peste 400 de proiecte, reorientează dezvoltarea reţelei feroviare naţionale în 5 direcţii majore:

-modernizarea secţiunilor de cale ferată incluse în ramura nordică şi sudică a Coridorului IV (construcția de terasamente şi suprastructură pentru viteza maximă de 160 km/h, construcţia de tuneluri, poduri şi podeţe noi, modernizarea de peroane, copertine, modernizarea instalaţiilor de electrificare, instalaţii de semnalizare electronică, implementarea ERTMS-nivel 2 şi GSM-R)

-modernizarea staţiilor de cale ferată

-extinderea implementării sistemului ETCS nivel 2/ERTMS

-reabilitarea podurilor, podeţelor şi tunelurilor de cale ferată

-creşterea gradului de siguranţă

 

Cele mai importante obiective finalizate de CFR SA în 2016 cu fonduri externe şi co-finaţare de la bugetul de stat sunt:reabilitarea tronsonului Frontieră– Curtici – Arad – Km 614(41,185 km cale ferată dublă pentru circulaţia trenurilor de călători cu viteza de 160 de km/h, modernizarea staţiei CF Arad, cea mai modernă staţie din România, deschiderea celui mai mare Centru de Control şi Management al Traficului Feroviar care permite cresterea cu 25 % a capacităţii de circulaţie în staţiile de cale ferată,punere în funcţiune a noilor instalaţii de centralizare electronică şi ERTMS în gările Glogovăţ, Şofronea, Arad şi Curtici), implementarea proiectului pilot operaţional ERTMS/ETCS nivel 2 (sisteme de semnalizare feroviară) pe secţiunea Bucureşti – Braşov, în staţiile Buftea, Periş, Crivina, modernizarea staţiilor Piteşti, Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Nord, construcţia noului pod rutier de pe DN 14 şi reabilitarea a 2 poduri şi 2 podeţe de pe raza Regionalei CF Constanţa

 

Prin menţinerea unui ritm constant în dezvoltarea reţelei feroviare, un aspect cheie al economiei româneşti, CFR SA va reuşi să readucă transportul feroviar printre preferintele călătorilor, prin creşterea gradului de siguranţă pe calea ferată şi durate mai mici de călătorie şi, totodată, va contribui în mod direct la creşterea schimburilor comerciale între operatorii economici, printr-o mai bună conectivitate între reţelele feroviare la graniţa cu statele vecine”,a declarat Marius CHIPER, director general al CFR SA.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Contact

Şef Serviciu Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. 0740.121.759

Email:oana.branzan@cfr.ro

 

Contact CFR SA

Serviciul Mass-Media: 021/317.74.38

https://www.facebook.com/cfrinfrastructura/?ref=bookmarks

www.cfr.ro

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content