10 decembrie 2018 – CFR SA a demarat procedurile de receptie pe categorii de lucrari intre Simeria si Sighisoara

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/440/10.12.2018

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA a demaratprocedurile de recepţie pe categorii de lucrări între Simeria şi Sighişoara

 

 

 

Bucureşti, 10 decembrie 2018

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA ademaratprocedurile pentru recepţia pe categorii de lucrări între Simeria şi Sighişoara, conform Hotărârii nr. 845 din 24.10.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional, act normativ promovat de Ministerul Transporturilor.

 

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi este procesul prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, din domeniul infrastructurii feroviare de interes naţional, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Conform prevederilor Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţionalrecepţia pe tronsonul feroviar Simeria-Sighişoara se realizează pentru următoarele categorii de lucrări:

  • terasamente, infrastructură, suprastructură, poduri, podeţe, tuneluri, viaducte, pasaje rutiere, energoalimentare, linie de contact, construcţii civile, sistem de informare, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii termoventilaţie, scurgerea apelor şi siguranţa circulaţiei, iluminat macazuri şi treceri la nivel, substaţii de trancţiune şi protecţia mediului.

Procedura de recepţie a lucrărilor necesită centralizarea şi transmiterea unui set complet de documente tehnice – cartea tehnică a obiecitvelor, detalii de execuţie, planurile/planşele avizate de proiectant, referatele proioectanţilor/diriginţilor de şantiere, memoriile/planurile certificare de Inginer/Consultant pentru fiecare obiectiv în parte, notificarea tuturor autorităţilor abilitate – ISU, ISC, administraţiile teritoriale, ordonatori de credite etc. – deplasarea comisiei pe teren pentru verificarea îndeplinirii tuturor prevederilor legale şi semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor, document care atestă îndeplinirea condiţiilor legale pentru fiecare obiectiv finalizat.

Menţionăm faptul că, lucrările de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare, finalizate între Simeria şi Sighişoara (aproximativ 144 km), au ca obiectiv general asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin-Dunăre (ramura nordică), îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar şi sporirea vitezei de circulaţie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content