11 aprilie 2023 – PNRR – 7,75 MILIARDE LEI pentru ELECTRIFICAREA și REABILITAREA tronsonului CLUJ NAPOCA – EPISCOPIA BIHOR – consultanță, proiectare și execuție lucrări – 8 CONTRACTE semnate

Timp de lectură: 4 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/370/11.04.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

7,75 MILIARDE LEI pentru ELECTRIFICAREA și REABILITAREA tronsonului CLUJ NAPOCA – EPISCOPIA BIHOR

  •  consultanță, proiectare și execuție lucrări 

 

Bucureşti, 11 aprilie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA și Asocierea S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L., S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. și 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA S.P.Aau semnat ultimele două contracte, în valoare totală de 29.142.313,18 lei, fără TVA, pentru CONSULTANȚĂ și SUPERVIZARE petronoanele CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ (lotul 1) și AGHIREȘ – POIENI (lotul 2)aferente obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR”.

 

Consultanța șisupervizarea etapelor de proiectare și execuție lucrărise vor realiza pe intervalul de stații CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ– POIENI, în lungime totală de66,94 km, de la km 500+749 – km 531+160(lotul 1), respectiv km 531+160 – km 567+690(lotul 2), iar durata totală estimată a serviciilor prestate este de103luni, pentru fiecare Valoarea contractelor deconsultanță și supervizare pentru LOTUL 1CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ este de13.383.766,55 lei, fără TVA, iar pentru LOTUL 2  AGHIREȘ – POIENI este de15.758.546,63 lei, fără TVA.

 

Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare pe loturile 1 și 2, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea,va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

Reamintim faptul că, CFR SA a semnat, la finalul anului 2022, toate cele 4 contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR (166,7 km)în valoare totală de7.68MILIARDE LEI, fără TVA:

Lotul 1CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ – 1.611.475.802,43 lei, fără TVA

Lotul 2AGHIREȘ – POIENI – 1.535.202.975,30 lei, fără TVA

Lotul 3POIENI – ALEȘD – 2.117.167.899,08 lei, fără TVA

Lotul 4ALEȘD – FRONTIERĂ – 2.416.850.365,99, fără TVA

 

De asemenea, prin semnarea acestor ultime 2 contracte pentru loturile 1 și 2valoarea totală a celor4 contracte de CONSULTANȚĂ și SUPERVIZARE, încheiate de CFR SA în această lună, este de 71,23 MILIOANE LEI, fără TVA:

Lotul 1CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ – 13.383.766,55 lei, fără TVA

Lotul 2AGHIREȘ – POIENI – 15.758.546,63 lei, fără TVA

Lotul 3POIENI – ALEȘD – 19.588.700 lei, fără TVA

Lotul 4ALEȘD – FRONTIERĂ – 22.501.700, fără TVA

 

Reamintim faptul că, principalele obiective feroviare ale acestui program sunt:

► electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor pentru atingerea vitezei maxime de circulație de 160 km/h;

► modernizarea a 33 de poduri feroviare și 210 podețe

reabilitarea a 5 tuneluri feroviare

► 75 de treceri la nivel cu calea ferată modernizate

► modernizarea stațiilor, haltelor și a punctelor de oprire

► construcții de clădiri noi pentru călători în stațiile Poieni și Oradea, dar și în Hm Ciucea

► construcții de clădiri de exeploatare/mentenanță în stațiile Cluj-Napoca și Oradea,dar și în Hm Ciucea, Hm Lacu Crișului, Hm Butan

► modernizarea instalațiilor de semnalizare/centralizare/telecomunicații, bariere automate la trecerile la nivel

► sistemul eurupean de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson

► lucrări specific protecției mediului.

 

În final, menționăm faptul că, scopul general ale implementării acestui proiect deelectrificare şi reabilitare a tronsonului de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este:

► reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de deplasare;

► îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului feroviar;

► îmbunătățirea conectivității rețelei feroviare;

► reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului (traversări de arii protejate, schimbări de categorii de folosinţă a terenului, riscul privind schimbări climatice etc.), cât şi a impactului negativ asupra populaţiei şi asezărilor umane.

► asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce privește sarcina peosie (22,5 t), gabarit de încărcare C, lungimea liniilor din stație, facilități pentru persoane cu mobilitate redusă;

► confortul și siguranța pasagerilor, prin montarea sistemelor de sonorizare și avizare a publicului călător, teleafișaj pentru informare, sisteme de supraveghere video, montare instalații de telecomunicații digitale, echipamente pentru aplicații informatice, instalații de radiocomunicații și cablu subteran de fibră optică.

 

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor se află pe Coridorul de Vest al rețelei feroviare TEN-T Core și beneficiază de cea mai mare finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

   

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content