14 martie 2022 – CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord (etapa studiu de fezabilitate)

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/181/14.03.2022

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord

– etapa studiu de fezabilitate-

 

Bucureşti, 14 martie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și CONSIS PROIECT SRL au semnat contractul, în valoare de 2,9 milioane lei (fără TVA) pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapă a programului pentru electrificarea liniei de cale ferată RĂDULEȘTI – GIURGIU NORD(57 km).

 

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord(57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

 

Caracteristicile tehnice ale liniei sunt următoarele:

lungime traseu cca. 57 km;

linie simplă, neelectrificată;

10 puncte de secționare: Rădulești, Târnavele, Vlașca, Răsuceni, Toporu, Chiriacu, Stănești, Oncești, Bălănoaia, Cetatea.

 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:

creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson ți a volumului de transport pe calea ferată;

minimizarea efectelor negative asupra mediului;

descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

 

Studiul de Fezabilitate, cu termen de elaborare de 9 luni, va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) a documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content