16 decembrie 2021 – CFR SA a semnat contractul pentru prima etapă a programului de modernizare a liniei de cale ferată BUCUREȘTI NORD – ROȘIORI NORD (96 km)

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/748/16.12.2021

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a semnat contractul pentru prima etapă a programului de modernizare a liniei de cale ferată BUCUREȘTI NORD – ROȘIORI NORD (96 km)

 

 

 

Bucureşti, 16 decembrie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA și Asocierea ISPCF SA – Baicons Impex SRL au semnat contractul, în valoare de 34,2 mililoane de lei, pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, în vederea modernizării liniei de cale ferată BUCUREȘTI NORD– ROȘIORI NORD (96 km), subsecțiunea 1 a tronsonului BUCUREȘTI – CRAIOVA, pentru viteza maximă de circulație a trenurilor de călători cu 160 km/h, respectiv cu 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Studiul de fezabilitateși Proiectul Tehnic au drept scop identificarea soluțiilor optime pentru modernizarea liniei de cale ferată, atât din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, cât și al impactului asupra mediului și al schimbărilor climatice.

 

Obiectivul generalal contractului de prestări servicii face parte din programul de modernizare a infrastructurii feroviare pe tronsonulBUCUREȘTI – CRAIOVAși îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

 

► creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe întreaga secțiune;

► creșterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turiști;

creșterea volumului de mărfuri transportate la nivel intern și internațional;

► îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene.

 

Menționăm faptul că, cele 2 contracte semnate de CFR SA, atâtpentrusubsecțiunea 1 BUCUREȘTI NORD– ROȘIORI NORD(96 km), câtșipentrusubsecțiunea 2ROȘIORI NORD – CRAIOVA (110,2 km),reprezintă prima etapă a programului de modernizare a tronsonuluiferoviarBUCUREȘTI – CRAIOVA (206 km), pentru circulația trenurilor de călători cu viteza maximă de circulație de 160 km/h, respectiv cu 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Sursa de finanţare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice, eferente celor două subsecțiunii BUCUREȘTI NORD – ROȘIORI NORD (subsecțiunea 1) și ROȘIORI NORD – CRAIOVA (subsecțiunea 2)este asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iarrestul sumei va fi suportat de la Bugetul de stat. Durata estimată de finalizare a fiecărui contract este de 23 de luni.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content