17 martie 2023 – CFR SA lansează programul de MODERNIZARE a PORTULUI CONSTANȚA (257 km)

Timp de lectură: 4 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/276/17.03.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA lansează programul de MODERNIZARE a PORTULUI CONSTANȚA(257 km)

 

Bucureşti, 17 martie 2023

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vă informează că vineri, 17 martie 2023, a fost transmisă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în vederea verificării și validării, documentația de atribuire pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN PORTUL CONSTANȚA ETAPA I, VALU LUI TRAIAN,pentru achiziția publică a serviciilor de proiectare și execuție.

 

Având în vedere valoarea lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din PORTUL CONSTANȚA(257 km), complexitatea lucrărilor, dar și pentru crearea unui cadru de participare a cât mai multor operatori economici, la achiziția publică, a fost adoptată soluția împărțirii programului de modernizare în 3 etape.

 

Astfel, prima documentație transmisă vineri, 17 martie 2023, în SEAP, face obiectul proceduri de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări de modernizare în STAȚIA VALU LUI TRAIAN.

 

Valoarea totală estimată a achiziției publice (proiectare și execuție lucrări) este de 402.343.706,36 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport și Bugetul de Stat.

 

Pentru realizarea Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian – Etapa I, parte a proiectului global de modernizare a infrustructurii feroviare din Portul Constanța şi modernizarea legăturilor de acces către Portul Constanţa, sunt prevăzute următoarele lucrări:

▻realizarea Grupei de Așteptare din Stația Valu lui Traian care va cuprinde 32 linii de primire-expediere;

▻ electrificarea, pe toată lungimea, a celor 32 de linii din Grupa de Așteptare, acestea fiind linii de primire-expediere.

▻modernizarea și electrificarea liniilor 5-8 din Grupa Stație și a liniilor de legătură cu Grupa de Așteptare;

▻ menținerea diagonalei 2-4 care va face legătura între Grupa de Așteptare și Magistrala 800;

▻ realizarea unei centralizări electronice în Stația Valu lui Traian, amplasată în container, cu post central deservit de IDM Dispozitor și Post local, deservit de IDM Exterior;

▻ includerea în centralizarea electronică a elementelor de instalații din Stația Valu lui Traian (electromecanisme de macaz, sisteme de detecție a materialului rulant, semnale, SAT, BAT etc);

▻ proiectarea și execuția unei diagonale pentru a putea menține trecerea la nivel, aflată între Grupa Stației și Grupa de Așteptare;

▻ trecerea la nivel, aflată între Grupa Stației și Grupa de Asteptare, la km 215+333, va fi dotată cu instalație SAT;

▻ integrarea în SCADA a instalațiilor noi de electrificare din Grupa Stație și Grupa de Așteptare Valu Traian;

▻ reabilitarea sistemului de iluminat din Grupa de Așteptare;

postul local(PL) din stația Valu lui Traianva fi prevăzut cu terminal pentru manipularea instalațiilor de semnalizare și electrificare și deservit de IDM exterior.

▻lucrări de telecomunicații între postul deservit de IDM Dispozitor, amplasat în clădirea stației și cel deservit de IDM Exterior.

 

Lungimea totală a infrastructurii feroviare din PORTUL CONSTANȚA, analizată în cadrul Studiului de Fezabilitate, este de 257 km, iar valoarea totală estimată pentru obiectivul de investiţii MODERNIZAREA PORTULUI CONSTANȚA (3 ETAPE) este de 4,5MILIARDE LEIlei, fără TVA.

 

Menționăm faptul că, Portul Constanța este principalul PORT al României și totodată nod de acces maritim al Coridorului Rin – Dunăre. Zona portuară, inclusiv infrastructura feroviară CFR din interiorul portului, este legată de sistemul feroviar național și de rețeaua centrală TEN-T, iar obiectivul general al programului de modernizare este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne, cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a conexiunii în rețeaua de căi ferate europene.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content