18 Mai 2018_Procedura simplificata online_ serviciul de urmarire speciala Pod Constanta

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA……………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/195/18.05.2018

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

CFR SA a lansat procedura simplificată onlinepentru serviciul de urmărire specială Pod CF Constanţa

 

 

 

 

Bucureşti, 18 mai 2018

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat procedura simplificată online pentru serviciul de urmărire specială a comportării în exploatare a podului de la km 4+327 (Pod Constanţa), linia 800 Bucureşti Nord – Constanţa. Valoarea totală estimată a contractului este de 478.203,44 lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri proprii.

 

Serviciul de urmărire specială constă în măsurarea, înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc măsura în care podul îşi menţine cerinţele de rezistenţă , stabilitate şi durabilitate, conform proiectului de urmărire specială.

 

Durata de valabilitate a contractului este de 18 luni de la atribuire, iar criteriul de selecţie este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 04.06.2018, ora 15.00.

 

Anunţul de participare la procedura simplificată online, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. SCN1002039.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Contact

Şef Serviciu Comunicare Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. 0740.121.759

Email:oana.branzan@cfr.ro

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content