19 martie 2021 – CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru Recosntrucția Podului CF Budila

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/151/19.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a desemnat oferta câștigătoarepentru Recosntrucția Podului CF Budila

 

 

Bucureşti, 19 martie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat AsociereaSC Confer Group SRL – SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRLcâştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentruexecuția lucrărilor de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318și de amenajare albie.

 

Comunicările oficiale au fost transmise tuturor firmelor participante la licitaţia deschisă, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi (SRCF BRAȘOV şi ofertantul câştigător), după finalizarea perioadei legale de contestaţii.

 

Oferta financiarăa AsocieriiSC Confer Group SRL – SC Construcții Feroviare drumuri Poduri SRLși SC RADARIA SRL, subcontractant declarant, a fostde24.592.816,3lei fără TVA(criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preț), contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Sursa de finanţarepentru lucrările de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318și de amenajare albie este asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat, iar durata contractului va fi de 9 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

 

Reamintim faptul că, în perioada septembrie 2019 – iulie 2020 s-a derulat contractul de servicii pentru elaborare expertiză tehnică, DALI și proiectare, în baza căruia s-au obținut inclusiv documentaţiile tehnice ṣi economice, precum ṣi a aprobǎrilor necesare (aviz CTE SRCF Braṣov, aviz CTE CNCF, Ordin Ministru al MTIC), necesare organizării licitației pentrureconstrucția podului CF situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, la km 17+318, și lucrări de amenajare albie,lansată în septembrie 2020, cu termen limită pentru primirea ofertelor octombrie 2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content