2 august 2019 – CFR SA recepţionează lucrările de modernizare finalizate între Simeria şi Sighişoara

Timp de lectură: 4 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/265/02.08.2019

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA recepţionează lucrările de modernizare finalizate între Simeria şi Sighişoara

 

 

 

 

Bucureşti, 2 august 2019

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că în perioada august – noiembrie2019 se vor desfășura recepţiile pe categorii de lucrări finalizate între Simeria şi Sighişoara, parte componentă a Coridorului Rin – Dunăre (ramura nordică).

 

Dezvoltarea infrastructurii feroviare pe tronsonul Simeria – Sighişoara reprezintă un important și complex program de lucrări de modernizare pe întreaga lungime de aproximativ 170 km de cale ferată dublă, care înregistrează la ora actuală un progres fizic de execuție cuprins între 92% şi 99%.

 

O dată cu finalizarea mai multor categorii de lucrări pe tronsonul Simeria – Sighișoara, CFR SA a programat, pentru perioada august – noiembrie, recepţiile la finalizarea lucrărilor pentru următoarele specialități feroviare:

 

  • terasamente, infrastructură, suprastructură;
  • poduri, podeţe, tuneluri, viaducte, pasaje rutiere, treceri la nivel;
  • lucrări de energoalimentare, linie de contact;
  • construcţii civile în stații și instalațiile aferente, sisteme de informare, substaţii de trancţiune şi lucrări de protecţia mediului.

 

Astfel, comisiile de specialitate, din care vor face parte reprezentanți ai CFR SA, Antreprenorului, Proiectantului șiAutorităților Locale, vor recepționa până în luna noiembrie, lucrările de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare, finalizate pe specialitățile de lucrări sus-amintite, pe următoarele intervalele de stații:

 

  • Blandiana – Șibot, Orăștie – Simeria, stațiile Vințu de Jos și Șibot de pe tronsonul Simeria – Vințu de Jos;
  • Alba Iulia – Vințu de Jos, Barabanț – Alba Iulia, Sântimbru – Barabanț, Coșlariu – Sântimbru, stațiile Alba Iulia, Barabanț, Sântimbru și Coșlariu de pe tronsonul Vințu de Jos – Coșlariu;
  • Micăsasa – Valea Lungă, Valea Lungă – Blaj, Blaj – Crăciunel, Crăciunel – Podul Mureș și stațiile Valea Lungă, Blaj și Crăciunel de pe tronsonul Coșlariu – Micăsasa;
  • Ațel – Mediaș, Mediaș – Copșa Mică, Copșa Mică – Micăsasa și stațiile Mediaș și Copșa Mică de pe tronsonul Micăsasa – Ațel;
  • Sighișoara – Daneș, Daneș – Dumbrăveni, Dumbrăveni – Ațel și stațiile Daneș și Dumbrăveni de pe tronsonul Ațel – Sighișoara.

 

“Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare pe cele 5 tronsoane cuprinse între Simeria și Sighișoara au un grad de complexitate ridicat din punct de vedere al lucrărilor executate pe întregul traseu. Vorbim despre modernizarea a aproximativ 170 km de cale ferată dublă, 22 de staţii de cale ferată, puncte de oprire, halte de mișcare, peste 240 poduri/podeţe/tuneluri feroviare, 11 pasaje inferioare/superioare şi 4 substaţii de tracţiune. Este un traseu pe care s-au construit 3 noi tuneluri (Turdaș, Sighișoara și Daneș), un pod în formă de arc și varianate noi de traseu, construcții care asigurăatingerea vitezei maxime de circulaţie de 160 km/h pe o lungime cât mai mare a acestui traseu. Finalizarea lucrărilor de modernizare este o prioritate pentru CFR SA, deoarece dezvoltarea infrastructurii feroviare reprezintă un suport economic nu doar pentru operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă, dar și pentru societăţile comerciale şi serviciile publice din întreaga zonă de dezvoltare a proiectului, precizează Constantin AXINIA, directorul general al CFR SA.

 

Menționăm faptul că procedurile pentru recepţia pe categorii de lucrări între Simeria şi Sighişoarase desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 845 din 24.10.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional, act normativ promovat de Ministerul Transporturilor.

 

CFR SA asigură publicul călător că programul de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe tronsonul Simeria – Sighişoara are ca obiectiv general asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin – Dunăre (ramura nordică), îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar și creșterea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

 

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content