2 februarie 2023 – 28,55 MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE pe tronsonul CARANSEBEȘ – TIMIȘOARA EST (loturile 1 și 2)

Timp de lectură: 2 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/103/02.02.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

28,55 MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE pe tronsonul

CARANSEBEȘ – TIMIȘOARA EST (loturile 1 și 2)

 

Bucureşti, 2 februarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat ofertele câștigătoare pentru serviciile de consultanță și supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor pe LOTURILE 1 și 2, aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de cale ferată CARANSEBEȘ- TIMIȘOARA- ARAD”.

 

TPF INGINERIE SRL a fost desemnată câștigătoare pentru ambele LOTURI, cu o ofertă în valoare de 14.310.938,75 lei, fără TVApentru LOTUL 1 CARANSEBEȘ – LUGOJ, respectiv 14.248.984,25 lei, fără TVA oferta pentru LOTUL 2 LUGOJ – TIMIȘOARA EST, contractele de achiziţie publică urmând a fi semnate de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Menționăm faptul că, în cadrul celor două contracte, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare, aferente secțiunilor de cale ferată de pe LOTUL 1 și LOTUL 2, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea,va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

Consultanța și supervizareaetapelor de proiectare și execuție lucrăriîn cadrul celor două contracte, se vor realiza pe secțiunea de cale ferată de la Caransebeș, până la Timișoara Est, pe o lungime totală de circa 95 km, astfel:

 

LOTUL 1CARANSEBEȘ – LUGOJ, km 474+925 – km 514+504;

LOTUL 2LUGOJ – TIMIȘOARA EST, km 514+504 – km 568+638.

 

Reamintim faptul că sursa de finanţare a celor două contracte de consultanță și supervizare proiectare și modernizare a infrastructurii feroviare aferente loturilor 1 și 2 va fi asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil, durata totală estimată a serviciilor prestate va fi de 103 luni pentru fiecare contract.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content