2 septembrie 2021 – CFR SA a desemnat oferta castigatoare pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF Coslariu -Cluj-Napoca

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/541/02.09.2021

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF Coșlariu – Cluj-Napoca

 

 

 

Bucureşti, 2 septembrie 2021

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – S.C. I.S.C.P.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF Coșlariu – Cluj-Napoca.

 

Comunicările oficiale au fost transmise tuturor firmelor participante la licitaţia deschisă, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi (CNCF CFR SA şi ofertantul câştigător), după finalizarea perioadei legale de contestaţii.

 

Oferta financiară a Asocierii TPF Inginerie S.R.L. – S.C. I.S.C.P.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L, a fost de 41.842.445lei fără TVA(criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preț).

 

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată COȘLARIU – CLUJ-NAPOCA, în lungime de aproximativ 99 km, au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, economic și operațional pentru modernizarea liniei de cale ferată Coșlariu – Cluj-Napoca, ținând cont de conformarea în relație cu standardele europene și cerințele de interoperabilitate la nivelul rețelei feroviare românești.

 

Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între COȘLARIU și CLUJ-NAPOCA pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

  • creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe întreaga secțiune;
  • creșterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turiști;
  • creșterea volumului de mărfuri transportate la nivel intern și internațional;
  • îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene.

 

Valoarea estimată a contractului este de 52.329.361,16 lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de stat. Durata contractului este de 23 de luni.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content