20 februarie 2024 – 2 OFERTE pentru MODERNIZAREA corpurilor de clădire din stația BĂILE HERCULANE

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80/int. 122312/122905

Nr.1/5/151/20.02.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

2 OFERTE pentru MODERNIZAREA corpurilor de clădire din stația BĂILE HERCULANE

Bucureşti, 20 februarie 2024

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA informează că la procedura de licitație deschisă pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări de MODERNIZARE a clădirii stației BĂILE HERCULANE au fost depuse două oferte.

Pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a celor două corpuri de clădire din stația BĂILE HERCULANE, investiție cu o valoare maximă de 19,3 MILIOANE lei, finanțată prin PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT) 2021 – 2027, au depus oferte următorii operatori economici:

1. SC CMA CONSTRUCT DEVELOPEMENT

2. ASOCIEREA SC GDO MOV IMPEX SRL – GLB TRANSARK SRL, lider de asociere SC GDO MOC IMPEX SRL

Durata contractului de modernizare va fi de 26 de luni, dintre care 9 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 17 luni pentru execuția lucrărilor. Obiectivele specifice în cadrul proiectului tehnic pentru cele două corpuri ale clădirii – clădirea centrală și clădirea auxiliarăvor respecta prevederile și recomandările menționate în Avizul Favorabil, emis de Ministerul Culturii în anul 2022, astfel:

Clădirea Centrală/Principală:

restaurarea/reabilitarea clădirii existente, monument istoric, va respecta recomandările expertului tehnic pentru monumente istorice – compartimentare în scopul funcționalizării, modernizării și refacerii instalațiilor;

– restaurarea elementelor interioare/exterioare originale degradate – picturi inițiale, mozaicuri etc. – va fi realizată de către artiști plastici atestați pentru refacerea componentelor artistice;

– sala de așteptare va fi amenajată în holul central;

– ghișeul pentru casa de bilete se va reface după modelul inițial, iar ceasul și scara interioară vor fi restaurate;

– se vor asigura facilități pentru persoanele cu dizabilități și va fi amenajată zonă de parcare;

– se va monta afișaj electronic pentru informarea publicului călător.

Clădirea auxiliară

– acest corp de clădire se va transforma în Centru de Instruire a Personalului Feroviar, prin lucrări de recompartimentare, care includ desfacerea unor pereți existenți nestructurali și realizarea unor pereți din gips carton, iar fațadele și planșeul din zona de acces se vor restaura, ele fiind singurele elemente valoroase conform studiului istoric.

Menționăm faptul că, modernizarea ansamblului de clădiri din stația Băile Herculane prevede lucrări de restaurare/reconfigurare la interiorul și exteriorul celor două corpuri – clădirea centrală și clădirea auxiliară -, înlocuirea instalațiilor sanitare, termotehnologice și electrice, instalațiilor de detecție și de semnalizare la incendiu, reabilitarea peronului aferent liniei I, dar și facilități pentru persoanele cu dizabilități, în scopul îmbunătățirii condițiilor de exploatare și pentru asigurarea unor servicii moderne publicului călător.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content