20 ianuarie 2023 – SRCF București a transmis către SEAP documentația de atribuire pentru proiectare și execuție lucrări de Modernizare a stației CF Gara de Nord București – Faza I

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/62/20.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

SRCF București a transmis către SEAP documentația de atribuire aferentă proiectării și execuției lucrărilor de Modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord București – Faza I

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2022

 

CFR SA vă informează că Sucursala Regională CF București a transmis către SEAP, în vederea verificării și validării, documentația de atribuire aferentă proiectării și execuției lucrărilor de Modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord București – Faza I.

Valoarea estimată a obiectivului de investiții, este de 471.151.726,88 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, de la Bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R” – S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Obiectivele generale ale investiției sunt:

 • creșterea interesului public pentru Gara de Nord, respectiv transformarea Municipiului București, ca nod al rețelei centrale TEN-T și ca parte a coridorului Rin Dunăre, în nod urban multimodal al rețelei transeuropene de transport prin promovarea mobilității urbane durabile (conform Regulamentului nr. 1315/2013);

 • regândirea funcțională a gării ca un spațiu dinamic, valorizarea legăturilor sale cu orașul și oamenii săi și creșterea interesului turistic la nivel european;

 • furnizarea de servicii de calitate pentru călători prin aducerea stației la parametrii de funcționare care să respecte normele de exploatare românești, internaționale și europene în domeniul feroviar;

 • creșterea atractivității și competitivității transportului feroviar prin îmbunătățirea calității serviciilor pentru călători concomitent cu îmbunătățirea siguranței în exploatare și crearea de condiții de muncă optime pentru personalul feroviar.

Obiectivele specifice ce se doresc a fi atinse sunt:

 • regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;

 • modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord, precum și a spațiilor destinate serviciilor pentru călători, cu asigurarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități;

 • crearea unor spații verzi centrale, o zonă agreabilă de așteptare sau petrecere plăcută a timpului pentru publicul aflat în tranzit;

 • asigurarea cu sisteme noi de ventilație/încălzire;

 • înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;

 • refacerea sistemului de drenaj;

 • modernizarea sistemului de iluminat;

 • modernizarea echipamentului de telecomunicații inclusiv a celui de informare a publicului călător;

 • asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;

Prin implementarea proiectului, staţia de cale ferată București Nord (inclusiv clădirile aferente acesteia) va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană/internațională în vigoare.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content