2012.01.09 Precizare raport pe anul 2010 Curtea de Conturi

Timp de lectură: 5 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/2/10.01.2011

 

Referitor la informaţiile despre cheltuirea fondurilor pentru reabilitarea tronsonului Bucureşti – Constanţa pentru lucrări care nu erau cuprinse în memorandum, apărute în mass-media în urma publicării raportului Curţii de Conturi pe anul 2010, Biroul de Presă al CFR SA face următoarea,

Precizare

În luna iulie 2011, Curtea de Conturi a finalizat controlul legalităţii utilizării şi rambursării sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate de stat la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, verificare care a cuprins Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti – Constanţa, finanţat prin Acordul de împrumut între Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională (JBIC) şi România, acord semnat la Bucureşti la 30 martie 2001. În urma finalizării controlului Curţii de Conturi, organul de control a emis două sesizări, şi anume:
I. Utilizarea sumei de 10.655.041,4 euro din împrumut pentru achiziţia a 18 maşini de cale ferată destinate întreţinerii căi;
II. Utilizarea sumei de 2.818.900,10 euro pentru plata unor cheltuieli destinate consultantului şi experţilor.

În luna august 2011, CNCF CFR SA a contestat sesizările Curţii de Conturi, emise în urma finalizării controlului, iar pentru clarificarea şi justificarea legală a cheltuirii acestor sume, reprezentanţii companiei au transmis următoarele obiecţiuni:

I. Includerea în împrumut a achiziţiei de maşini grele de cale, destinate întreţinerii căii ferate a fost rezultatul negocierilor între autorităţile române (MFP şi CNCF CFR SA) şi JBIC, prealabile semnării Acordului de Împrumut. Achiziţia în cauză este stipulată în paragraful al doilea din Memorandumul privind angajarea şi negocierea împrumutului, aprobat de Guvernul României la data de 22.03.2001.
Reprezentanţii companiei au făcut de asemenea menţiunea că înaintea supunerii aprobării Guvernului a memorandumului privind angajarea oricărui împrumut au avut loc negocieri între autorităţile române şi banca finanţatoare, iar după obţinerea acordului părţilor implicate privind strunctura şi condiţiile împrumutului s-a trecut la aprobarea memorandumului de către Guvern.
O altă confirmare a faptului că în Acordul de Împrumut a fost inclusă componenta “maşini grele de cale” este şi Aide Memoire –ul transmis la CNCF CFR SA de JBIC, în martie 2005 ca urmare a misiunii de monitorizare efectuate de reprezentanţii băncii la Bucureşti. La pct. 10 al Aide Memoire –ului se arată că “JBIC şi CFR SA au împărtăşit opinia ca porţiunea totală eligibilă pentru achiziţia de maşini grele de cale să fie acoperită din finanţarea JBIC”.
În perioada verificării, organele de control au fost informate că nicio achiziţie finanţată din împrumut nu s-ar fi putut face fără a respecta procedurile ODA de achiziţii ale JBIC. Procedurile ODA prevăd utilizarea obligatorie de acreditive pentru plăţi la contracte, acreditive care sunt confirmate şi de către Împrumutat (MFP).
În concluzie, maşinile grele de cale au fost contractate conform listei din Anexa 4, prin respectarea procedurilor ODA, iar plăţile au fost efectuate integral cu respectarea aceloraţi proceduri, ceea ce demonstrează legalitatea utilizării sumei de 10.655.041,4 euro din împrumut, în acest scop.

II. Majorarea contractelor prin introducerea în devizele ofertă ale constructorilor, la articole generale, a unor cheltuieli destinate consultantului şi experţilor CFR SA nu contravine prevederilor legale sau contractuale ale FIDIC. Majorarea se referă la achiziţia de serviciilor de consultanţă pentru cele trei etape ale proiectului proiectare, asistenţă la licitaţia pentru lucrări şi supervizarea acestora.
În anul 2000, CFR SA a înaintat spre aprobare la JBIC descrierea detaliată a componentele de proiect aflate în discuţie la acea dată, precum şi un proiect cu termeni de referinţă pentru achiziţia serviciilor de consultanţă pentru cele trei etape ale proiectului. În termenii de referinţă se arăta în mod indubitabil că în viitorul contract de servicii va fi inclusă logistica necesară consultantului doar pentru primele două etape ale proiectului, în timp ce pentru cea de-a treia – supervizarea lucrărilor – logistica urma a fi completată şi achiziţionată prin liste de cantităţi din cadrul contractelor de lucrări, deoarece volumul şi specificul activităţilor consultantului în faza de supervizare impunea o logistică mult mai amplă faţă de fazele anterioare, iar acest volum de activitate putea fi estimat după finalizarea primelor două etape – proiectare şi elaborarea documentaţiei de licitaţie. Prin urmare se poate vorbi doar de o completare a logisticii pentru ultima fază a serviciilor prin intermediul contractelor de lucrări.
Termenii de referinţă revizuiţi pentru cele două tipuri de servicii de consultanţă incluse în împrumut (dintre care unul pentru consultanţa de proiectare şi supervizare a lucrărilor) au fost transmişi la JBIC în ianuarie 2002, iar aprobarea lor a fost primită cu scrisoarea JBIC în februarie 2002. Aceste două scrisori formează împreună Anexa 6. Contractul semnat cu consultantul în septembrie 2002, aprobat ulterior de JBIC conform procedurilor ODA, a preluat şi detaliat cele arătate mai sus.
Ca urmare, afirmaţia conform căreia s-ar fi depăşit suma alocată din împrumut pentru consultanţă (ăn valoare de 2.818.900,10 euro) nu are temei, suma alocată pentru contractele de consultanţă aprobate de bancă nefiind depăşite.

Șef birou,
Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content