2012.12.03 drept la replica PUTEREA

Timp de lectură: 4 minute

 BIROUL DE PRESĂ, INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/389/03.12.2012
 
Către: Cotidianul PUTEREA
În atenţia: Dlui Mihai Pâlşu (Director)
Dlui Cătălin Pena (redactor-şef)
Dlui Eduard Ivaşcu (redactor-şef adjunct)
Dlui Ştefan Etveş (redactor)
 
Spre informare şi publicare următorul
DREPT LA REPLICĂ
 
Adresat conducerii publicaţiei PUTEREA
 
Stimată conducere,
 
În virtutea dreptului la replică şi pentru o corectă informare a cititorilor
 
dumneavoastră, vă rugăm să publicaţi în ediţia de mâine următoarele:
 
În cotidianul Puterea din data de 03.12.2012, a fost publicat articolul intitulat „Pagube de
 
milioane de euro din cauza lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. CFR SA sabotează noul
 
Mers al Trenurilor”, articol care conţine acuzaţii nefondate privind activitatea desfăşurată de
 
directorul general al CNCF CFR SA, precum şi o serie de inexactităţi referitoare la datele oficiale
 
cuprinse în noul Mers al Trenurilor, acuzaţii care aduc grave prejudicii de imagine companiei
 
noastre.
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR-SA îşi exprimă surprinderea şi, totodată, totala
 
dezaprobare pentru modul tendenţios în care autorul articolului menţionat mai sus a corelat aspecte
 
diferite, prezentându-le într-o astfel de manieră încât se induce cititorilor, în mod incalificabil
 
şi iresponsabil, concluzia conform căreia, prin măsurile adoptate, CFR SA ar dezavantaja buna
 
desfăşurare a circulaţiei trenurilor care aparţin operatorului naţional de transport feroviar de
 
călători SNTFC CFR Călători iar, pe de altă parte, prin execuţia lucrărilor de reabilitare pe
 
tronsoanele paneuropene, compania urmăreşte sabotarea noului Mers al Trenurilor.
 
În ceea ce priveşte, graficul de circulaţie publicat în Mersul Trenurilor, valabil pentru
 
perioada decembrie 2012 – decembrie 2013, vă informăm că din cele peste 1370 trenuri trasate
 
pentru operatorul naţional de transport feroviar SNTFC „CFR – Călători”, aproape jumătate din
 
garnituri (630 de trenuri) circulă in intervalul orar 08.00 – 14.00, ceea ce contravine informaţiilor
 
acuzatoare publicate sub semnătura domnului Ştefan Etveş, potrivit căruia „…compania CFR
 
SA, condusă de Cristian Ghibu, „are grijă” ca garniturile CFR Călători să nu circule zilnic, în
 
intervalul 8.00 – 14.00, din cauza executării unor lucrări de reparaţie la linii pe unele secţiuni”.
 
Nu mai puţin important este faptul că în Mersul Trenurilor 2012-2013, conform anunţului
 
oficial transmis de SNTFC CFR Călători, reprezentanţilor media, este menţionat că …zilnic se
 
vor afla în circulaţie 1.378 de trenuri, cu 60 de trenuri mai mult decât în planul de mers 2011-
 
2012”, informaţii publicate şi de ziarul dumnoavoastră, în ediţia online din 23 noiembrie 2012, ora
 
17.43, sub semnătura autorului Z.P.
 
De asemenea, menţionăm că CFR SA adoptă în continuare o politică de alocare a
 
capacităţilor în mod echitabil şi nediscriminatoriu, astfel încât să permită o utilizare eficientă şi
 
optimă a infrastructurii feroviare.
 
Referitor la lucrările de reabilitare aflate în curs de execuţie pe anumite tronsoane
 
paneuropene, vă reamintim că prin finalizarea aceste proiecte, CFR SA va asigura alinierea
 
infrastructurii feroviare din România la paramentri tehnici şi operaţionali de nivel european.
 
Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor de modernizare şi reabilitare înseamnă nu numai
 
creşterea siguranţei circulaţiei pe calea ferată şi viteze sporite, dar şi asigurarea interoperabilităţii
 
infrastructurii feroviare publice româneşti cu infrastructura şi sistemele de transport europene.
 
Tototdată, se va simţi şi un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin
 
asigurarea unei legături directe şi rapide dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de
 
capital.
 
În acest context, considerăm că jurnalistul dumneavoastră a dovedit cel puţin lipsă de
 
profesionalism, dacă nu chiar rea-credinţă, în redactarea articolului în cauză, întrucât nu şi-a
 
respectat obligaţia de a verifica informaţiile necesare pentru buna înţelegere a situaţiei pe care
 
urma să o prezinte, limitându-se la a interpreta în mod personal – adică, incompetent şi total
 
nerealist! – informaţiile primite sau nu! din partea altor surse.
 
Dat fiind faptul că nu este prima dată când domnul Ştefan Etveş foloseşte această manieră
 
în redactarea unor materiale care vizează compania noastră, aducându-ne astfel grave prejudicii,
 
ne exprimăm încrederea că, luând cunoştinţă de aceste aspecte, în viitoarele articole care vizează
 
activitatea CFR SA, conducerea redacţiei va da dovadă de corectitudine în informarea opiniei
 
publice solicitându-ne toate informaţiile necesare pentru elucidarea oricăror probleme, conform
 
principiului „audiatur et altera pars” de care trebuie să ţină cont orice articol de presă.
 
Până atunci, sperăm că vă veţi onora obligaţia de a publica acest drept la replică în
 
condiţiile impuse de deontologia profesională, în caz contrar văzându-ne obligaţi să acţionăm pe
 
toate căile legale, inclusiv în justiţie, pentru apărarea imaginii CFR SA.
 
Şef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content