21 aprilie 2016 – Mesajul Directorului General al CFR SA pentru ZIUA FEROVIARULUI

Timp de lectură: 3 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Mass-Media şi Marketing………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

 

COMUNICAT DE PRESĂ

23 aprilie 2016 – Ziua Feroviarilor

 

Bucureşti, 21 aprilie 2016

La data de 23 aprilie 1880, Principele României Carol I şi I. C. Brătianu, ministru secretar de stat pentru lucrări publice, au semnat Decretul nr. 1848, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/1880, prin care a luat naştere prima administraţie feroviară de stat din România, sub emblema „CFR”. Din 1999 această zi a fost declarată oficial „Ziua Feroviarului” şi reprezintă o întoarcere în istoria naţională şi o recunoaştere a meritelor deosebite a tuturor celor care de-a lungul timpului s-au dedicat dezvoltării acestui servicu public vital pentru „viaţa” oricărei ţări.

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA este o companie care în utimii ani a parcurs diferite etape de adaptare la condiţiile şi nevoile reale ale pieţei feroviare. Perioade dificile în care strategia companiei s-a concentrat pe două direcţii prioritare, îmbunătăţirea serviciilor publice şi a condiţiilor de muncă la calea ferată. Dacă în anul 2015 s-au alocat 1,5 mld lei pentru lucrările de investiţii, reparaţii şi întreţinere la calea ferată, în 2016 valoarea acestora a crescut la 2,5 mld lei, din care pentru continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare 2,1 mld. lei. Întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare a primit în 2015 o alocaţie bugetară de 0,85 mld lei, în 2016 aceasta va creşte la 1,07 mld lei.

 

În ceea ce priveşte eforturile financiare proprii ale companiei alocate pentru capitolul îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, acestea s-au concretizat în 2016 prin creşteri salariale de 10% şi acordarea bonurilor de masă pentru fiecare zi lucrărtoare. De asemenea, capitolul de investiţii din surse proprii pentru lucrări de reparaţii la clădiri şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă are prevăzute fonduri în valoare de 35,8 mil. lei, din care 16,2 mil. lei pentru îmbunătăţirea activităţii personalului feroviar.

 

Provocarea majoră pentru conducerea companiei în perioada urmatoare este aceea de a menţine compania, respectiv activităţile principale (serviciile feroviare şi investiţiile în infrastructură) pe acest trend de creştere. O direcţie deloc uşoară, care necesită continuarea implementării mecanismelor de acţiune orientate în mod concret spre creşterea vitezelor de circulaţie; creşterea nivelului de dotare şi a gradului de tehnologizare/mecanizare a operaţiilor de întreţinere şi reparaţii; utilizarea eficientă şi întinerirea forţei de muncă, dar şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a facilităţilor oferite clienţilor care interacţionează cu calea ferată (călători şi societăţi comerciale).

 

”Pentru că sâmbătă, 23 aprilie 2016, este zi de sărbătoare, doresc să adresez angajaţilor companiei, cu ocazia Zilei Feroviarului, sincere urări de fericire şi sănătate, şi să le mulţumesc pentru devotamentul lor şi contribuţia zilnică la siguranţa şi eficientizarea continuă a serviciilor feroviare oferite de companie ! La mulţi ani, Feroviari!” a declarat Marius Chiper, director general al CFR SA.

 

Contact

Şef Serviciu Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. 0740.121.759

Email:oana.branzan@cfr.ro

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content