21 decembrie 2022 – CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii CF AGHIREȘ – POIENI (LOTUL 2)

Timp de lectură: 4 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/982/21.12.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii  

CF AGHIREȘ – POIENI (LOTUL 2)

București, 21 decembrie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea RailWorks, formată din SC ARCADA COMPANY (România) și SC Alstom Transport SA (Franța) au semnat miercuri 21 decembrie 2022 contractul, în valoare de 1,53 MILIARDE lei, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de electrificare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe secțiuneaAGHIREȘ – POIENI (LOTUL 2), aferentă obiectivului Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor(166,2 km)ˮ, finanțat cu fonduri nerambursabile prevăzute înPlanul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil

 

“Am semnat astăzi contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii AGHIREȘ – POIENI (LOTUL 2), un traseu în lungime de 36,5 km, cu două tuneluri, de 298 m, respectiv 320 m, la care se adaugă alte importante lucrări de artă și construcții civile noi, inclusiv obiective de utilitate publică și feroviară, care vor contribui semnificativ la atingerea scopului general al acestui mare proiect de dezvoltare a rețelei feroviare din nord-vestul țării, între Cluj Napoca și Episcopia Bihor”, a declarat Ion Simu Alexandru, director general al CFR SA.

 

Asocierea RailWorks, formată din SC ARCADA COMPANY (România) și SC Alstom Transport SA (Franța) va elabora proiectul tehnic și va executa lucrările de electrificare și modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare pentru viteza maximă de 160 km/h pe întrega secțiune AGHIREȘ – POIENI, în lungime de 36,53 km, lucrări civile în stațiile Huedin și Poienihaltale de mișcare Stana și Brăișorupunctele de oprire – Aghireș, Jebuc și Bologamodernizarea lucrărilor de artă – 3 poduri, 67 podețe, 2 tuneluri la Stana, în lungime de 298 m (fir I), respectiv 320 m (fir II),  1 pasaj superior, 1 pasaj denivelat (ecoduct), sisteme automate de semnalizare la 16 treceri la nivel cu calea ferată, lucrări specifice de exploatare feroviară, precum și lucrări de semnalizare prin implementarea sistemului ERTMS (ETCS nivel 2 și GSM-R) pe întregul traseu.

 

De asemenea, în cadrul lucrărilor aferente distanței AGHIREȘ – POIENIsunt incluse următoarele obiective de utilitate publică și feroviară:

pasaj pietonal subteran la Huedin (construcție nouă)

► clădire nouă de călători în stația Poieni;

► panouri fonoabsorbante pe o lungime totală de 11,748 km;

rampă de încărcare-descărcare în stația Huedin;

► substație nouă de tracțiune în zona stației Poieni.

 

Durata de implementare a contractului este de 42 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

 

Obiectivul generalal contractului este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ pe întregul traseuservicii feroviare moderne în spațiile destinate publicului călător, îmbunătățirea condițiilor de exploatare și operare feroviară, necesare maximizăriivolumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

 

creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 160 km/h și 120 km/h pe întregul tronson;

modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)

modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

modernizarepoduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

maximizarea capacității de tranzit;

asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare

instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

modernizarea echipamentului de telecomunicații.

 

Reamintim faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor– Frontieră beneficiază de finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content