21 martie 2017 – CFR SA a prevăzut o creştere cu 22,5% a fondului de salarii în bugetul companiei pentru 2017!

Timp de lectură: 2 minute

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE

Serviciul Comunicare Mass-Media………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

CFR SA a prevăzut o creştere cu 22,5% a fondului de salarii în bugetul companiei pentru 2017!

 

 

 

Bucureşti, 21 martie 2017

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA menţine deschis dialogul social şi negocierile transparente cu reprezentanţii federaţiilor sindicalepe marginea definitivării Contractului Colectiv de Muncă (CCM) pentru perioada 2017-2018, în contextul în care pe 22 martie 2017 actualul CCM îşi încetează valabilitatea.

 

Negocierile purtate între administraţie şi federaţiile sindicale reprezentative (semnatare ale Contractului), în vederea încheierii unui nou CCM, s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor Legii Dialogului Social 62/2011. În cadrul acestor întâlniri au fost analizate cu prioritate aspectele privind drepturile salariale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţii companiei.

 

Administraţia a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional pe o perioadă de minimum 30 zile, maximum 90 de zile, astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale.

 

Până în prezent conducerea CFR SA a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.

 

Precizăm faptul că, prin susţinerea şi implicarea Ministerului Transporturilor, bugetul CFR SA prevede pentru anul 2017 o creşterea a fondului de salarii cu 22,5%, creştere care se va regăsi, în urma negocierilor cu partenerii sociali, în salariile angajaţilor.

 

Pe tot parcursul acestor negocieri, administraţia companiei şi Ministerul Transporturilor au manifestat deschidere în relaţia cu partenerii sociali, în vederea identificării unor soluţii concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de salarizare a personalului feroviar.

 

Menţionăm faptul că reprezentanţii CFR SA menţin dialogul transparent în relaţia cu reprezentanţii sindicatelor şi consideră ca prioritare relaţiile de muncă echitabile, un cadru normal şi legal de funcţionare a companiei şi menţinerea drepturilor de protecţie socială a angajaţilor până la definitivarea CCM pentru perioada 2017/2018.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 Şef Serviciu Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. 0740.121.759

Email: oana.branzan@cfr.ro

 

Contact  CFR SA

Serviciul Mass-Media: 021/317.74.38

https://www.facebook.com/cfrinfrastructura/?ref=bookmarks

www.cfr.ro

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content