23 februarie 2021 – CFR SA a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF POJORÂTA – SUCEAVA

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/93/23.02.2021

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a lansat licitația pentruelaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF POJORÂTA – SUCEAVA

 

 

Bucureşti, 23 februarie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și aProiectului Tehnic necesar modernizării liniei de cale ferată POJORÂTA – SUCEAVA (subsecțiunea 3 a tronsonului Apahida – Suceava), pentru viteza maximă de circulație de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv de 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe subsecțiunea 3 POJORÂTA – SUCEAVA, în lungime de aproximativ 85 km,au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, al impactului asupra mediului.și al schimbărilor climatice.

 

Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între Pojorâtași Suceava, pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală și Nord-Estică a țării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătățirea competitivității economice a României și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate pe rețeaua TEN-T. De asemenea, contractul prevede și atingerea unor importante obiective specifice, printre care menționăm:

► creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe subsecțiunea analizată și pe întreaga secțiune Apahida – Suceava;

►îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene.

 

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnicvor respecta legile, reglementările, directivele, standardele, instrucțiile specifice și metodele în vigoare, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.

 

Valoarea estimată a contractului este de 42.740.987,93 RON fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă,iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de stat. Durata contractului este de 23 de luni.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice(SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 29.03.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content