24 februarie 2021 – CFR SA a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF COȘLARIU – CLUJ-NAPOCA

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/95/24.02.2021

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF COȘLARIU – CLUJ-NAPOCA

 

 

 

Bucureşti, 24 februarie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic necesare modernizării liniei de cale ferată COȘLARIU – CLUJ-NAPOCA, pentru viteza maximă de circulație de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv de 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe COȘLARIU – CLUJ-NAPOCA, în lungime de aproximativ 99 km,au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, economic și operațional pentru modernizarea liniei de cale ferată Coșlariu – Cluj-Napoca, ținând cont de conformarea în relație cu standardele europene și cerințele de interoperabilitate la nivelul rețelei feroviare românești.

 

Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între COȘLARIU și CLUJ-NAPOCA pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

► creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe întreaga secțiune;

► creșterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turiști;

creșterea volumului de mărfuri transportate la nivel intern și internațional;

► îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene.

 

Valoarea estimată a contractului este de 52.329.361,16 RONfără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de stat. Durata contractului este de 23 de luni.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice(SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 29.03.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content