24 martie 2023 – START la MODERNIZAREA liniilor din STAȚIA VALU LUI TRAIAN

Timp de lectură: 4 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/301/24.03.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

MODERNIZAREA liniilor din STAȚIA VALU LUI TRAIAN,

investiție de peste 400 de MILIOANE LEI din fonduri nerambursabile

 

Bucureşti, 24 martie 2023

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat licitația publică pentruproiectare și execuție lucrări de modernizare în STAȚIA VALU LUI TRAIAN, etapa Ia programului de MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN PORTUL CONSTANȚA, investiție finanțată din fonduri nerambursabile CEF.

 

Valoarea totală estimată a achiziției publice (proiectare și execuție lucrări) este cuprinsă între 402.343.706,36 lei, fără TVA și 456.939.903,99, fără TVA iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei –CEF Sector Transportși Bugetul de Stat. Durata pentru elaborarea proiectului tehnic este de 6 luni, respectiv 20 de luni pentru execuția lucrărilor.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 8 MAI 2023.

 

Pentru realizarea Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian – Etapa I, parte a proiectului global de modernizare a infrustructurii feroviare din Portul Constanța şi modernizarea legăturilor de acces către Portul Constanţa, sunt prevăzute următoarele lucrări:

▻realizarea Grupei de Așteptare din Stația Valu lui Traian care va cuprinde 32 linii de primire-expediere;

▻ electrificarea, pe toată lungimea, a celor 32 de linii din Grupa de Așteptare, acestea fiind linii de primire-expediere.

▻modernizarea și electrificarea liniilor 5-8 din Grupa Stație și a liniilor de legătură cu Grupa de Așteptare;

▻ menținerea diagonalei 2-4 care va face legătura între Grupa de Așteptare și Magistrala 800;

▻ realizarea unei centralizări electronice în Stația Valu lui Traian, amplasată în container, cu post central deservit de IDM Dispozitor și Post local, deservit de IDM Exterior;

▻ includerea în centralizarea electronică a elementelor de instalații din Stația Valu lui Traian (electromecanisme de macaz, sisteme de detecție a materialului rulant, semnale, SAT, BAT etc);

▻ proiectarea și execuția unei diagonale pentru a putea menține trecerea la nivel, aflată între Grupa Stației și Grupa de Așteptare;

▻ trecerea la nivel, aflată între Grupa Stației și Grupa de Asteptare, la km 215+333, va fi dotată cu instalație SAT;

▻ integrarea în SCADA a instalațiilor noi de electrificare din Grupa Stație și Grupa de Așteptare Valu Traian;

▻ reabilitarea sistemului de iluminat din Grupa de Așteptare;

postul local(PL) din stația Valu lui Traianva fi prevăzut cu terminal pentru manipularea instalațiilor de semnalizare și electrificare și deservit de IDM exterior.

▻lucrări de telecomunicații între postul deservit de IDM Dispozitor, amplasat în clădirea stației și cel deservit de IDM Exterior.

 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

▻ modernizarea infrastructurii și suprastructurii în stația Valu lui Traian și în Grupa de așteptare;

▻ realizarea/modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului, prin electrificarea liniilor 5 ÷ 8 din Stația Valu lui Traian, a celor 32 linii din Grupa de Așteptare, precum și a liniilor de legătură;

▻mărirea capacității de tranzit;

▻ asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce privește sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C);

▻înlocuire/reparare podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

▻ instalații de centralizare electronică în stația Valu lui Traian și în Grupa de Așteptare;

▻ asigurarea elementelor de interfațare cu sistemul ERTMS Nivel 2 (ETCS nivel 2 + GSM-R);

▻ modernizarea echipamentului de telecomunicații;

▻ crearea premiselor pentru implementarea etapei a 2-a a programului de modernizare a infrastructurii feroviare în Portul Constanța;

 

Menționăm faptul că lungimea totală a infrastructurii feroviare din PORTUL CONSTANȚA, analizată în cadrul Studiului de Fezabilitate, este de 257 km, iar valoarea totală estimată pentru obiectivul de investiţii MODERNIZAREA PORTULUI CONSTANȚA (3 ETAPE) este de 4,5MILIARDE LEIlei, fără TVA.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire pentru ETAPA I -STAȚIA VALU LUI TRAIAN sunt disponibile în în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice(SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content