25 aprilie 2016 Licitatie studiu SF Bucuresti Nord – Giurgiu Nord Frontiera

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Mass-Media şi Marketing………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/160/25.04.2016

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Bucureşti, 25 aprilie 2016

 

 

Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează licitaţie deschisă pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate necesar modernizării tronsonului Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Valoarea totală estimată a contractului este de 19.267.200 RON fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020.

 

Modernizarea liniei CFBucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Frontieră la standarde europene are drept scop:

  • – redeschiderea circulației trenurilor pe rețeaua București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Frontieră (via Grădiștea);
  • – îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului feroviar;
  • – reducerea timpului de călătorie prin creşterea vitezei de circulaţie pe întregul tronson;
  • – îmbunatăţirea confortului în timpul călătoriei;
  • – creşterea traficului de marfă de tranzit;
  • – asigurarea legăturilor/conexiunilor feroviare aferente segmentelor Jilava – Bucureşti Progresu; Giurgiu Nord – Giurgiu Oraş;
  • – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi impactul negativ asupra mediului.

 

Durata de valabilitate a contractului este de 18 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 9.06.2016, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 12.00, la sediul CNCF CFR SA Bucureşti.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 167704.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content