26.06.2014 Drept la Replica Romania Libera

Timp de lectură: 4 minute

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Servciul Relaţii Mass-Media                                          Tel/Fax: 0213177438 Tel.CFR 122 312; 122905

Nr.7/3/178/26.06.2014

 

 

Către: Cotidianul România Liberă

În atenţia: Dlui Dan Turturică (redactor-şef)

                  Dlui Gabriel Bejan (redactor-şef adjunct)

                  Dnei Sabina Fati (redactor-şef adjunct)

                  Dlui Laurenţiu Mihu (redactor-şef adjunct)

                  Dlui Doru Cireaşă (redactor)

 

Spre informare şi publicare următorul

DREPT LA REPLICĂ

Stimată conducere,

Ca urmare a informaţiilor false şi tendenţioase publicate în articolul cu titlul Şefii CFR, acuzaţi de subalterni că vor să trucheze licitaţii în valoare de 2 miliarde de euro din banii UE,sub semnătura dlui. DORU CIREAŞĂ, în ediţia online a ziarului România Liberă, din 25 iunie 2014, Serviciul Relaţii Mass-Media al CNCF CFR SA transmite, pentru publicare, următorul

 

DREPT LA REPLICĂ

 

Afirmaţia conform căreia “Conducerea companiei CFR SA, gestionarul a peste 20.000 de kilometri de cale ferată din România, AR DORI EXCLUDEREA PROPRIILOR JURIŞTI DIN COMISIILE DE ATRIBUIRE A LICITAŢIILOR CE VOR AVEA LOC LA FINELE LUNII IULIE ŞI ANGAJAREA UNOR AVOCAŢI EXTERNI, bine plătiţi, care să se pronunţe asupra elementelor juridice ale ofertelor astfel încât contracte valorând aproximativ 2 miliarde de euro să ajungă la firmele aflate în cărţi. Conducerea CFR SA s-ar teme că propriii jurişti vor fi prea puţin dispuşi a face concesiile solicitate şi vor băga beţe în roate la desemnarea anumitor firme drept câştigătoare ale licitaţiiloreste FALSĂ deoarece, în conformitate cu prevederile H.G. 925/2006, Art.71, cu modificările şi completările ulterioare, “(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare. (2) Comisia de evaluare trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.

În consecinţă, afirmaţia dumneavoastră este categoric falsă şi tendenţioasă, în contextul în care conform prevederilor sus-menţionate din comisiile de evaluare nu pot face parte “avocaţi externi”.

O altă informaţie falsă, neverificată de jurnalist, o regăsim în declaraţia dată sub anonimat conform căreia ”S-au semnat trei contracte cu firme de avocatură, în valoare de trei milioane de euro, pentru analiza juridică a ofertelor”. Vă atenţionăm că obiectul acordului cadru semnat în 2013 de către Ministerul Transporturilor/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Transport îl constituie prestarea de servicii de asistenţă juridică în beneficiul CNADNR şi CFR şi nu prevede prezenţa „avocaţilor externi” în comisiile de evaluare. Vă recomandăm consultarea site-ului AM POST pentru a vă edifica cu privire la obiectul acordului cadru, întrucât este clar ca nu aţi procedat la o cercetare jurnalistică minimală înainte de a publica articolul.

În ceea ce priveşte un presupus război în directia juridică a CFR SA, vă informăm oficial că directorul DAJ nu a solicitat nici verbal şi nici în scris demisia niciun jurist, exprimându-şi, în nenumărate rânduri, opţiunea pentru un mediu profesionist de lucru şi respectarea normelor interne ale angajatorului. De asemenea, nu mai păuţin important este faptul că răspunsurile furnizate de Serviciul Relaţii Mass-Media, la întrebarile jurnalistului, nu pot fi apreciate ca fiind în doi peri, ele reflectând realitatea.

Nu în ultimul rând, respingem categoric abordarea total neprofesionistă a autorului articolului întrucât această dezinformare crasă afectează imaginea CN CFR SA, în calitate de autoritate contractantă, care atribuie contracte importante de infrastructură cu finanţare din instrumente structurale.

Mizând pe profesionalismul şi seriozitatea ce caracterizează în general ziarul România Liberă şi pe respectul cu care acesta îşi tratează cititorii, vă rugăm să publicaţi acest drept la replică.

Şef serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content