26 iunie 2020 – Precizare articol Evenimentul Zilei De-a râsu` plânsu`! La CFR S.A. proiectele de infrastructură feroviară sunt blocate de certificatele de căsătorie

Timp de lectură: 5 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/141/26.06.2020

 

 

 

Către: Publicația EVENIMENTUL ZILEI

 

 

 

 

Stimată conducere,

 

 

 

 

Referitor la informaţiile eronate din cuprinsularticolului De-a râsu` plânsu`! La CFR S.A. proiectele de infrastructură feroviară sunt blocate de certificatele de căsătorie, publicat în data de 25 iunie 2020, pe site https://evz.ro/de-a-rasu-plansu-la-cfr-s-a-proiectele-de-infrastructura-feroviara-sunt-blocate-de-certificatele-de-casatorie.html, sub semnătura redactorului Popescu Daniela, Serviciul Comunicare Mass-Media al CNCF CFR SA face următoarele precizări:

 

 

Aspectele semnalate de redactorul Popescu Daniela, într-o manieră obiectivă, fără o prealabilă verificare a informațiilor, anterior publicării articolului, denaturează nu doar situația reală, dar și imaginea CFR SA în ce priveste derularea proiectelor finanțate din fonduri europene, prezentând informatii trunchiate, raportat la respectarea prevederilor contractuale de către prestatorii de servicii.

 

Menționăm faptul că, CFR SA are în derulare contracte pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pe următoarele două tronsoane de cale ferată:

 

  1. Focşani – Adjud – Bacău – Roman,contract semnat cu Asocierea SC ISPCF SA – TPF Inginerie SRL pe 27.02.2020 și emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor din data de 10.04.2020;
  2. Pașcani – Dărmănești,contract semnat cu AsociereaTPF Inginerie SRL – SC ISPCF SA pe 11.03.2020 și emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor din data de 10.04.2020.

 

Astfel, conform prevederilor contractuale, cunoscute de altfel de părțile semnatare, contractantul trebuie să transmită spre aprobare CNCF „CFR”- S.A, CV-ul pentru fiecare expert secundar propus, justificarea necesităţii acestui expert şi declaraţia de disponibilitate semnată de acesta, pentru perioada în care urmează să efectueze activităţi în cadrul Contractului de referinţă.

 

Concret este vorba despre respectarea prevederilor contractuale și nu despre “chichițe birocratice” care să “blocheze” activitatea asocierii, cu mențiunea că cele 3 condiții solicitate de entitatea contractantă, în cazul experţilor secundari, sunt minime și conforme cu prevederile caietului de sarcini, ceea ce ar fi trebuit să fie foarte ușor de îndeplinit de către o renumită companie multinațională cum este Grupul TPF, așa cum mentionează însăși semnatara articolului, în descrierea experienței și a operațiunilor derulate de Grupul TPF.

 

Nu mai puțin important de precizat este faptul că entitatea contractantă a solicitat clarificările respective doar pentru experţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie strict pentru contractul Pașcani – Dărmănești, în contextul în care pentru contractul Focșani – Roman documentele au fost conforme solicitărilor de clarificări și au fost aprobate în data de 18.06.2020.

 

Precizăm totodată faptul că, pentru asigurarea trasabilităţii documentelor justificative ale experţilor, în contextul în care vorbim despre proiecte finanțate din fonduri europene cu reguli stricte de verificare/aprobare atât la nivelul CFR SA, cât și la nivelul MTIC, corelarea diplomelor de studii cu numele actual al experţilor reprezintă o condiție obligatorie prevăzută în procesul de verificare.

Referitor la așa-numitul raport de început, menționat de semnatara articolului, reprezintă în fapt documentul de bază pentru orice contract, document în baza căruia va fi retribuit cu 5% din valoarea contractului. În mod evident acesta trebuie să reflecte date complete, corecte și finale, inclusiv elaborate în conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini și legislația specifică în vigoareˮ.De asemenea, vă informăm că acestraport de începuteste parte integrantă a contractului şi trebuie să detalieze modul de abordare a managementului contractului de prestări servicii, în baza activităților specificate în caietul de sarcini, asumate prin ofertă Contractantului, inclusiv aspecte referitoare la organizarea birourilor, a echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce îi revin, precum și a programului de lucru.

 

Temeiul pentru care CFR SA a solicitat în repetate rânduri respectivele clarificări a fost și este transmiterea unui raport complet și conform cerințelor contractuale, având în vedere faptul că variantele de rapoarte depuse nu asigurau nivelul decalitate impus. Menţionăm încă o data că aceste contracte sunt finanţate din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, orice rabat de la calitate poate conduce la declararea valorii contractuale ca sume neeligibile.

 

Concluzionăm prin a respinge afirmațiile denigratoare din articolul prezentat și vă asigurăm că CFR SA nu crează blocaje în implementarea proiectelor feroviare, nu solicită documente care exced cadrului contractual, din contră compania noastră dorește doar să obțină rezultatele așteptate, care se reflectă prin emiterea unor documentatii și rapoarte conforme.

 

În final, vă solicitămpublicarea, conform codului deontologic al jurnalistului, a acestei precizări ca punct de vedere oficial al companiei, în acelaşi spaţiu alocat, de conducerea editorială, pentru articolul De-a râsu` plânsu`! La CFR S.A. proiectele de infrastructură feroviară sunt blocate de certificatele de căsătorie, care face obiectul acestor precizări.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Comunicare Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content